2017. június 3., szombat

Húsvét hetedik hetének szombatjaHúsvét hetedik hetének szombatja


Az apostolok közül egyedül János nem szenvedett vértanúhalált. A többiek úgy tettek tanúságot Jézusról igehirdetésükkel, hogy később eljutottak a vértanúságra is. Az üldözések ugyanis éppen Jézus megvallása, a róla való tanúságtétel miatt érik a hívőket. A vértanúság a hit tanúságtételének egy különleges formája a tanítvány részéről.
Amikor az élete vége felé közeledő János apostol lejegyezte evangéliumának záró sorait, amelyeket a mai napon olvasunk, jogosan állítja, hogy Krisztusról szóló tanúsága igaz. Egész írására jellemző, hogy Jézust az Isten Fiát akarja bemutatni. Jánosnak, a szeretett tanítványnak a tanúságtétele szóbeli és írásbeli. Igehirdetése, valamint evangéliuma, levelei és a szintén tőle származó Jelenések könyve a Jézus eseményt tárják az olvasók elé azzal a szándékkal, hogy hitet ébresszenek. János evangélista lelkiismerete nyugodt lehet, hiszen teljesítette feladatát, hirdette a Mesterétől kapott tanítást. Munkája sokszoros termést hozott.
Vajon én mit teszek annak érdekében, hogy az emberekhez eljusson az örömhír? Vajon hivatásomnak tekintem-e azt, hogy másokat az üdvösség útjára, Krisztus tanításának útjára segítsek? Vajon engedem-e, hogy a pünkösdi Lélek engem is az evangélium hirdetőjévé tegyen?
© Horváth István Sándor

Imádság

Istenem, add, hogy az időt úgy használjam fel, hogy értékes legyen földi és örök életem számára. Óvj meg mindnyájunkat ebben az esztendőben minden bajtól, és a napok, hónapok múlásával közelebb kerüljünk Atyai szívedhez. Szűz Mária, Isten Anyja, légy pártfogóm szent Fiadnál.
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése