2017. május 28., vasárnap

Isteni Irgalom, a haldoklók békéje Bízunk benned!Isteni Irgalom, a haldoklók békéje
Bízunk benned!


Isten nem halott! Éppen ezért nem is a holtak Istene, hanem az élőké. Erről tanúskodik a feltámadás, és Jézus mennybemenetele is.
Jézus, még életében, így tanított erről, amit már az első evangéliumban is olvashatunk: Mk 12, 24-27 – „Nyilván azért tévelyegtek, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát! Hiszen amikor a halottak föltámadnak, nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak felől pedig, mármint hogy feltámadnak, nem olvastátok Mózes könyvében a csipkebokornál, hogy miként mondta neki Isten, amikor szólt: ‘Én vagyok Ábrahám Istene és Izsák Istene és Jákob Istene?’ (Kiv 3,6) Ő nem a halottak Istene, hanem az élőké. Így tehát nagyon tévedtek.”
Erről az Életről tanúskodik Jézus egész élete során, és erre az Életre hív meg minden embert, amikor azt mondja tanítványainak – és nem csak a tizenkettőnek (!) -, hogy „tegyetek tanítvánnyá minden népet”, és „tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek!” Isten megtartó erővel akarja azokat ellátni, akik „az Atya és a Fiú és a Szentlélek” nevében keresztséget vesznek magukra! Mert azt nem csak kapjuk, hanem azt fel is kell vállalni! Benne létre kell felnőni az Embernek, hogy az Élet részesévé lehessen.
Ez több mint kegyelem! Ez együtt lét Istennel, mely a szövetség – amelyet Isten kínál az Embernek – elfogadását jelenti. Visszaigazolom, hogy akarom, és Isten által kínált szövetséget magaménak vallom! Az, amit Jézus e mondatban kifejez, hogy „és íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig”, ez annyit jelent, hogy Isten, a szövetségét nem tagadja meg soha az Embertől, bármikor ráébredhetek arra, hogy szükségem van rá! Nélküle nem birtokolhatom azt a létállapotot, amit Jézus parancsában meghirdetett.
Az isteni természet nem természetellenes az Ember számára! Ezt csak Jézus távozását követően, eltávolodva a testi közösségben lététől állapíthatom meg! Amíg Vele közösséget alkotok, olyan közösséget, melyben a tőle való függőséget kényszerülök megélni, melyben nem lehetek teljesen önmagam, hiszen megfelelni kényszeredett vagyok rá, hogy szó szerint értsem szavait és tetteit, melyeket másolni akarok, addig nem vagyok képes, hogy személyemre vonatkoztassak minden parancsot! Önmagamban kell megvalósítanom, Isten jelenlétét, Aki élő szeretne lenni általam is! Mert része vagyok Jézusnak, a teljes embernek, akiből van kibontva személyiségem. Ő az esszencia, a vírus, mely – Aki - fertőzni akar minden embert a teljességgel, az örökléttel!
Tévelygek, mert még csak értem ezt a titkot, vagy legalább is próbálom, de életre kelteni még nem vagyok képes. Vezess, Krisztus Lelke, hogy a teljesség részesévé lenni lehessek, minden bűnöm és töredékességem, képtelenségem és tévelygéseim ellenére is! Ámen


  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése