2010. február 19., péntek

Báthory László apát-plébános, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tagjának emlékére


Krisztusban szeretett Testvéreim!

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva Gyászjelentéssel kell kezdenünk az idei nagyböjt első keresztút imaóráját. Minden bizonnyal sokan értesültek már erről a szomorú eseményről, amely nemcsak egyházmegyénket, nem csupán egyházközségünket, hanem szinte az egész katolikus magyar nemzetet érte.

A Pécsi Megyéspüspök, a Pécsi Egyházmegye, a Pécsi Esperesi Kerület, a papság és a rokonság az örök élet hitével tudatja, hogy

Báthory László
püspöki tanácsos, énekiskola igazgató, apát-plébános

életének 78., áldozópapságának 54. évében hosszan tartó súlyos betegség után, szentségekkel megerősítve 2010. február 16-án elhunyt.

Néhány szóval megemlékeznék életéről, hiszen személyesen is jól ismertem, és ismertük. Én nem is igazán a Bátán töltött szolgálatából, hanem később, amikor már Tolnán szolgált, és még sokkal később, amikor pár éve László András atya Pécsen bemutatott neki, onnan ismerhettem.

Zamárdiban született, 1932. augusztus 23.-án. Huszonnégy évesen 1956. június 17. szentelték pappá Isten dicsőségének szolgálatára. Első szolgálati helye is a Sárközhöz kötötte, hiszen Decsre került. Innen 1958-ban kerül Pécs - Gyárvárosi templomába, ahol elsősorban hitoktatói feladatokat látott el. 1962-ben aztán Alsószentmártonba helyezik szolgálatra püspöki biztosként. Első önálló plébánosi megbízatására 1968-ban kerül sor a német nemzetiségiek lakta Erdősmecskén. Itt sem marad túl sokáig, mert 1972-ben már Diósberény plébánosa. A mozgalmas életút következő állomása BÁTA, a mi egyházközségünk. Sajnálatos módon nálunk alig egy évnyi szolgálat után már új állomáshelyre vezénylik Jézus Krisztus katonájaként. 1975-ben egy tizennégy éves küldetése kezdődött Tolna városában. A rendszerváltáskor 1989-ben kerül utolsó plébániájára, Pécsre az Ágoston téri templomba. 1994-ben a Szűz Máriáról elnevezett ábrahámi apát cím kitüntetettje. A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tagja. 1999-ben 67 évesen nevezik ki az Énekiskola igazgatójává. Püspöki tanácsos.

Egyszer kedves emlékként említi, hogy papszentelésekor az olvasmányban Izajás próféta mondata szerepelt, mely szerint: anyám méhétől fogva kiválasztott vagyok. Ennek jelentősége azért nagy, mert a pappá szentelése után mondta el édesanyja, hogy 40 napos korában elvitte a templomba bemutatni, és felajánlotta a Szűzanyának gyermekét. Minden vasárnap édesanyja karjában hallgatta a liturgiát, és amikor már egyre nehezebb lett, akkor sem fáradt édesanyja keze, nem tette le, hanem egyre magasabbra emelte és csak annyit mondott: „Istenem, a te dicsőségedre”. Erről a talajról indult hivatása.

Csodálatos embernek ismertem meg. Kemény volt, következetes, sokan ezért nem szerették. Véleményét, még ha az nem is volt kecsegtető, a szemedbe mondta, kertelés nélkül. "Azokban az években" szülők rejtegették padlásaikon, ahol a hit alapjaira tanította a gyerekeket, az érdeklődő felnőtteket, életét kockáztatva. Titkos keresztelőket tartott, rejtett kápolnákban. Azon papok egyike volt, akik becsülettel szolgáltak egész életük során. Ezen a Húsvéton még nagyon szeretett volna hívei között lenni. Nem adatott meg neki. A Nagyböjtöt már az Úr Jézussal tölti. Köszönjük neked László Atya.

Paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2010. március 9-én 14.00 órakor mutatják be a Pécsi Köztemető Szent Mihály kápolnájában, majd a feltámadás reményében helyezzük örök nyugalomra.