2019. július 10., szerda

Útravaló – 2019. július 10.Útravaló – 2019. július 10.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Földi István badacsonytomaji esperes-plébános ad útravalót.

„Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa.” Jézus küldi a tanítványait, apostolait. Mert a mennyek országa elközelgett, és ez az ország rájuk épül. Nem önmagukat hirdetik, hanem Jézus Krisztust, akitől a küldetést kapták. Hatalmat adott nekik, hogy elmenjenek először Izrael házának elveszett juhaihoz, majd pedig minden néphez, a föld végső határáig. Ebben a küldetésben ott van velük a küldő ereje és hatalma, „hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget”. A mennyek országának, Isten Szentlelkének ereje és szelíd hatalma annak a Jézusnak, aki szolgálni jött, és életét adni szeretetből minden emberért. Jézus ma is küld!


Az igazságügyi antropológus a vatikáni Teuton temetőben található sírok felnyitásárólAz igazságügyi antropológus a vatikáni Teuton temetőben található sírok felnyitásáról

Július 11-én Giovanni Arcudi, neves igazságügyi antropológus és két asszisztense nyitja föl a vatikáni Teuton temetőben található két sírt, helyt adva az 1983-ban eltűnt Emanuela Orlandi hozzátartozói által megfogalmazott kérésnek. A Vatikáni Rádió a csontok azonosításának folyamatáról kérdezte a szakembert.

Amint arról már hírt adtunk, a Szentszék ideiglenes szóvivője bejelentette, hogy Vatikánváros Bíróságának ügyészi hivatala június 27-i határozattal elrendelte a Teuton Temetőben lévő két sír kinyitását. A műveletekre július 11-én kerül sor a felek jogi képviselőinek jelenlétében. Jelen lesznek továbbá Emanuela Orlandi hozzátartozói és az érdekelt sírokban eltemetett személyek rokonai. A sír felnyitását Giovanni Arcudi professzor, Domenico Giani, a Vatikáni Csendőrség parancsnoka és a Csendőrség személyzetének műszaki segítségével végzik el. A jogi határozat előírja, hogy a sírok felnyitását személyek és eszközök összetett működésével kell végrehajtani. A sírkövek lebontásában és helyreállításában, a műveletek dokumentálásában  részt vesznek a Szent Péter Műhely dolgozói, valamint a Vatikáni Csendőrség Biztonsági Központjának személyzete.

Emanuela Orlandi eltűnése

A döntés egy vizsgálati szakasz után jött létre, amelynek során az Ügyészi Hivatal – a Csendőrség Testületének segítségével – elmélyülten tanulmányozta a kérdést azzal a céllal, hogy rekonstruálja ennek a hosszú, fájdalmas és összetett ügynek a legfőbb jogi szakaszait. Emlékeztetni kell rá, hogy jogi jellegű okoknál fogva a kivizsgálást végző vatikáni hatóságoknak nincs joghatóságuk arra, hogy nyomozást folytassanak Emanuela Orlandi eltűnését illetően, mivel arra Olaszország területén került sor. A vizsgálatokat az olasz nyomozók a kezdetektől fogva szigorú alapossággal és szaktudással végezték. Ezért a vatikáni kezdeményezés pusztán csak arra vonatkozik, hogy megbizonyosodjanak Emanuela Orlandi holttestének esetleges Vatikán állam területén történt eltemetéséről. A július 11-re kitűzött összetett szakértői vizsgálatok csak az első szakaszát jelentik egy sorozatnak, amelyet a sírok felnyitása és a maradványok katalogizálása után kezdenek majd el, és amelyek célja a sírleletek kormeghatározása és a DNS-profilok összehasonlítása.

A család kérte a sírok felnyitását

Idén március 4-én, újságírók kérdésére válaszolva Alessandro Gisotti megerősítette, hogy Pietro Parolin bíboros megkapta Emanuela Orlandi családjának a levelét és tanulmányozni fogják az 1983-ban, 15 éves korában eltűnt lány családjának kéréseit. Az Orlandi család azt kérte a vatikáni államtitkártól, hogy nyissák ki a vatikáni falak közé zárt Teuton Temető egyik ősi sírját, a fiatal lány 1983-ban történt eltűnésével kapcsolatban. A család jogi képviselője, Laura Sgrò ügyvéd az elmúlt nyáron egy levelet kapott, amelynek fénykép melléklete a szóban forgó sírt ábrázolta. A levél szövege: „Keressetek ott, ahová az angyal mutat”. A szöveg arra a szoborra utalt, amely a temető egy falához támaszkodó angyalt ábrázol, kezében a latin felirattal: „Requiescat in pace”, „Nyugodjék békében”. A sírkövön Sofia von Hohenlohe hercegnő és Gustav von Hohenlohe herceg neve olvasható.
A levél nyomán védelmi vizsgálatokat indítottak el, ellenőrizve a megjelölt helyeket. Felfedezték, hogy a sírt legalább már egy ízben felnyitották és a szobor és a sírkő keltezése egymástól eltér. A Laura Sgrò ügyvéd által előterjesztett kérelemben az is szerepel, hogy egyes források szerint évek óta több személy rendszeresen virágot helyez el a kérdéses helyen, Emanuela Orlandi iránti kegyeletből, mivel azt tartják róla, hogy ott van eltemetve.

Az igazságügyi antropológiai vizsgálat

Giovanni Arcudi professzor, igazságügyi antropológus, a római Tor Vergata Tudományegyetem igazságügyi orvosszakértője nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak a sírok felnyitásának menetéről. Mint mondta, várhatóan az emberi maradványokat csontváz állapotban találják majd. Ha ez így van, akkor alkalmazzák a nemzetközi igazságügyi antropológia protokollját, amelyet a csontmaradványok vizsgálata alapján az életkor, a nem, a halál időpontjának meghatározásával, a testmagasság becslésével, a csontmaradványokon lévő sérülések, egyedi személyazonosító jegyek értékelésével, a személyazonosság megállapítására használnak.

Morfológiai meghatározás

A sírok felnyitása után kiemelik a csontmaradványokat, megtisztítják, anatómiai asztalra helyezik, morfológiai szempontból megvizsgálják azokat. Az eljárás ideje attól függ, hogy milyen állapotban találják a csontokat. Általában 3,4,5 órát vesz igénybe egy ilyen művelet két sír felnyitása esetén. Ez azonban eltérhet a szokásostól például akkor, ha a csontok morfológiai meghatározása nehézkes azok rossz állapota miatt. Ne feledjük, hogy várhatóan több, mint 150 éves csontokról beszélünk, amiket a talaj víztartalma, a nedvesség, a mikrofauna jelenléte befolyásolhatott. Ezzel a vizsgálattal hozzávetőlegesen megállapítható, hogy mikori csontokról van szó, illetve az is, hogy mióta vannak ott eltemetve (10 éve, 50 vagy 150 éve). Meg tudják belőle határozni az elhunyt nemét is, ha a csontmaradványok jó állapotban vannak. Az a feltevés is kizárható lesz, hogy ezek a csontok más személyekhez tartoznak-e esetleg az ott eltemetett két emberhez képest. Ha más emberi maradványokra is bukkannak, akkor a vizsgálat hosszabb időt vesz igénybe. Segíthet benne a fogak vizsgálata, amiből az életkor meghatározható, vagy akár az, hogy a fogakon végzett beavatkozás a XIX. században vagy később történt - magyarázta Arcudi professzor.

DNS-vizsgálat

A döntő bizonyosságot azzal kapcsolatban, hogy Emanuela Orlandi holtteste nyugszik-e a vatikáni Teuton temető egyik sírjában, a DNS-vizsgálat adja majd. Ez a mintavételt követően 20-30, de akár 60 napot vehet igénybe, ugyanis olykor meg kell ismételni a vizsgálatot. Az igazságügyi antropológus nem egyedül dolgozik majd, két asszisztense segít a csontok mérésében, a maradványok leírásában. Ugyanazt a protokollt és metódust használják majd, amit minden igazságügyi antropológiai vizsgálatnál alkalmaznak, függetlenül az eset fontosságától vagy ismertségétől. Ezzel biztosítják azt, hogy az igazságügyi nyomozás minden igényét kielégítő eredményt kapjanak – mondta még el a Vatikáni Rádiónak Giovanni Arcudi professzor a vatikáni Teuton temető két sírjának feltárásával kapcsolatban.


Évközi tizennegyedik hét szerdájaÉvközi tizennegyedik hét szerdája


A mai evangéliumi részben arról olvasunk, hogy tanítványai közül Jézus kiválaszt tizenkettőt és megbízza őket Isten országának hirdetésével. Felmerül bennünk a kérdés, hogy honnan jött, honnan származott ez a gondolat? Az előzmények pontos választ adnak kérdésünkre. Jézus látja a megfáradt, de a tanítást hallgatni akaró embereket, s tudja, hogy mindenhová nem jut el személyesen. Így fejezte be szavait a tegnapi evangéliumban: „Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!” S bár ilyen kérés nem fogalmazódott meg az adott helyzetben a hallgatóság részéről, ő mégis teljesítette ezt a kimondatlan kérést, munkásokat, igehirdetőket, apostolokat választ és küld, hogy Isten országának örömhíre terjedjen.
Máté evangélista név szerint sorolja fel a tizenkét kiválasztott személyt. Nevükön kívül e helyen semmi mást nem tudunk meg, csak annyit, hogy van köztük két testvérpár, egy vámos és egy személy, aki később az Úr árulója lesz. Nincs részletezve, hogy mely városból származnak, milyen családból jönnek és mi a foglalkozásuk. Minderről az evangéliumok más helyein is nagyon kevés információt találunk, mert nem ez a lényeges. Hanem az, hogy Jézushoz tartoznak, tőle kapnak küldetést és ahhoz hatalmat, valamint egy közösséget alkotnak.
Az Egyház igehirdetőit, misszionáriusait és szolgálattevőit minden korban ugyanez jellemzi. Nem az ő személyük a lényeges, hanem hogy önmagukat átadják az Úrnak és elfogadják az ő megbízását. Nem magányos harcosok, hanem egy közösség tagjaként szolgálnak. Imádkozzunk azokért, akik korunkban Isten országának növekedéséért fáradoznak!
© Horváth István Sándor

Imádság

Úr Jézus, köszönjük, hogy közöttünk való jelenléteddel ajándékozol meg. Utunkon erősítesz és bátorítasz. Add, hogy mélyen tudatában legyünk jelenlétednek. Küldő szavadra örömmel válaszoljunk minden cselekedetünkkel. Adj nekünk bölcsességet és alázatot, hogy felismerjük jelenlétedet más testvéreink között is. Tégy eggyé bennünket!


2019. július 9., kedd

Útravaló – 2019. július 9.Útravaló – 2019. július 9.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Földi István badacsonytomaji esperes-plébános ad útravalót.

„A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket” – híresztelték az írástudók Jézusról. Ezt ma alattomos szándékú rágalmazásnak nevezhetnénk. Burkoltan azt sugallják, hogy Jézus a sátánnal cimborál, ezért hallgatnak rá a gonosz lelkek. Jézus pedig magához hívja, és példabeszédekkel tanítja a népet. Rágalmazzák, és szeretettel válaszol, mert Isten a Szeretet! A sátán nem támadhat önmaga ellen, mert elpusztul. Az írástudók vádja a Szentlélek káromlása! Aki viszont a Szentlélek ellen vétkezik, annak bűne megbocsáthatatlan, mert ő az igazság. Aki a megismert igazság ellen küzd, az alkalmatlan a bűnbánatra és bűnbocsánatra. Mit teszel akkor, ha igazságtalanul rágalmaznak?


A Szentszék visszavonta a párizsi nuncius diplomáciai mentességétA Szentszék visszavonta a párizsi nuncius diplomáciai mentességét

A Szentszék visszavonta Luigi Ventura érsek, Franciaország apostoli nunciusának az idegen állam büntető joghatóságától való mentességét. A hírt Alessandro Gisotti, a Szentszék Sajtótermének ideiglenes igazgatója jelentette be július 8-án, hétfőn. Rendhagyó gesztusról van szó, amely megerősíti a nuncius teljeskörű és önkéntes együttműködési szándékát a francia hatóságokkal.

„Megerősíthetem, hogy a Szentszék visszavonja a franciaországi apostoli nuncius idegen állam büntető joghatóságától való mentességét a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961-es Bécsi Szerződés értelmében, a Luigi Ventura érseket érintő büntetőjogi eljárás céljából” – nyilatkozta a szentszéki ideiglenes szóvivő újságírói kérdésekre. „Rendkívüli gesztusról van szó, amely megerősíti a nuncius szándékát, amelyet az ügy kezdetétől fogva kifejezett, vagyis, hogy teljeskörűen és önként együttműködik az ügyben illetékes francia igazságügyi hatóságokkal. A Szentszék megvárta e döntés meghozásához az előkészítő eljárás lezárulását, amelyről június végén kapott tájékoztatást. Ventura érsek ebben az eljárási szakaszban szabadon vett részt. A Szentszék döntését hivatalosan a múlt héten közölték a francia hatóságokkal.”

Nyomozás indult a nuncius ellen Franciaországban

Franciaországban nyomozás indult a 74 éves Luigi Ventura érsek, apostoli nuncius ellen, miután két férfi feljelentette szexuális molesztálás miatt. Az érsek minden vádat elutasított.

A diplomatákra vonatkozó mentesség

A diplomatákra vonatkozó mentesség több elemből tevődik össze. Egyrészt azt jelenti, hogy a diplomáciai képviselő személye sérthetetlen. A letartóztatás vagy őrizetbevétel semmiféle formája sem alkalmazható ellene. A fogadó állam illő tisztelettel bánik vele és minden megfelelő intézkedést megtesz a személye, szabadsága és méltósága bármely sérelmének megakadályozására. Másrészt azt is jelenti, hogy a diplomáciai képviselő mentes a fogadó állam büntető joghatósága alól. A diplomáciai képviselő a fogadó állam polgári és államigazgatási joghatósága alól is mentes.