2019. május 24., péntek

Útravaló – 2019. május 24.Útravaló – 2019. május 24.

Napról napra közreadjuk a napi evangéliumi szakaszhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Májusban Seregély István nyugalmazott egri érsek útravalóit olvashatják.

A mai nap a segítő Szűz Mária emléknapja. Érdemes áttekintenünk az ünnep jelentését. Mária az egyetlen ember, aki mentes az áteredő bűntől. Isten minden ajándékával, kegyelmével teljes. Ő hozta világra Isten emberré lett Fiát, aki az egyetlen közvetítő Isten és ember között. Mária Fiának nevezte Jézust, és az Isten Fia Anyámnak szólította őt. Jézus Krisztus minden embert testvéréül fogadott, ezért az ő Anyja a mi égi Anyánk is. Úgy gondoskodik rólunk, mint gyermekeiről. Soha nem lehetett hallani arról, hogy magára hagyott volna bárkit, aki oltalma alá futott. A „Mária által Krisztushoz” jelszó nyomán a keresztények segítségeként köszöntjük őt a májusi litániákon.


Ferenc pápa: Ne nehezítsük meg az örökbefogadást!Ferenc pápa: Ne nehezítsük meg az örökbefogadást!

Az Ártatlanok Intézete hatszáz éve fogadja be az elhagyott, hátrányos helyzetű gyermekeket Firenzében. Az évforduló alkalmából május 24-én fogadta a pápa az intézet hetven tagját. Ma a gyermek kultúráját kell előmozdítanunk, készen a rácsodálkozás művészetére – buzdított a Szentatya.

Jézus azt kéri az evangéliumban, hogy engedjék hozzá a gyermekeket, de másutt tovább megy. Nemcsak a befogadásukra ösztönöz, hanem arra is, hogy hasonlóvá váljunk a gyermekekhez, így fogunk belépni a Mennyek Országába – mondta rögtönzött beszédében Ferenc pápa a gyermekvédő szervezet tagjainak. Ezt nevezte az intézet elnöke a gyermek kultúrájának, a kifejezést pedig a pápa is átvette beszédében. Régen szokás volt, hogy azok az édesanyák, akik nem tudták fölnevelni gyermekeiket, egy félbevágott érmével együtt adták be őket az intézetbe. Remélve, hogy egy napon ismét magukhoz vehetik őket, és az érem másik felével rátalálhatnak gyermekükre.

Ma nagyon sok gyermek él – úgymond – az érem egyik felével a kezében. Egyedül vannak, a háborúk, a migráció, az éhség áldozatai. Az érem másik fele pedig az Anyaszentegyház kezében van. Meg kell értetni az emberekkel, hogy mi felelősek vagyunk ezért a másik fél éremért. Segítenünk kell, hogy ma is létrejöhessen az ártatlanok háza, világszinten, az örökbefogadás magatartásával. Sokszor előfordul, hogy azok, akik örökbe akarnának fogadni gyermekeket, rengeteg bürokratikus akadállyal, vagy akár korrupcióval találják szembe magukat. Nagyon sok családnak nem lehet gyermeke és szeretnének örökbe fogadni. Segítsük őket! – kérte Ferenc pápa.Húsvét ötödik hét péntekjeHúsvét ötödik hét péntekjeTegnap arról olvastunk az evangéliumban, hogy Jézus az Atya szeretetét hozta el a világba és sugározta az emberek felé. Értelemszerű, hogy mindez azzal folytatódik, hogy a Jézusban hívőket az egymás iránti szeretet jellemzi és tartja közösségben. Ezt mondja a mi Urunk: „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!”A mérték tehát, amire tanítványainak törekedniük kell, az ő szeretete. Jézus értelmezésében a szeretet egyetemes, azaz senki nem zárható ki belőle. Így fordul Isten is minden ember felé és ezt kell utánoznunk.
A szeretet legmagasabb és Isten számára legértékesebb foka az, amikor valaki még az életét is felajánlja, odaadja a másik emberért. Úgy szokás ezt mondani, hogy az illető hősies fokban gyakorolta a szeretetet. Lényeges azonban megjegyeznünk, hogy amikor Jézus erről tanít, akkor nem csupán elméletről van szó, hiszen világos utalás ez az ő keresztáldozatára. Önfeláldozása a bizonyítéka annak, hogy Isten a végsőkig elmegy annak érdekében, hogy az emberek felé kimutassa szeretetét. Isten szeretete, ami legfőképpen Jézus megváltó halálában mutatkozik meg, mindig előzetes és adakozó, várja viszonzásunkat. Az ő és a mi szeretetünk közti különbség azonban mindig megmarad. Igyekezzünk emberi erőnkből telhetően viszonozni természetfeletti, végtelen szeretetét!
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Istenünk! Neked köszönhetjük születésünket, emberi létünket, egész életünket. Te szeretettel fordulsz felénk és gondoskodsz rólunk életünk során. Örömmel adunk most neked hálát mindazért, amit tőled kapunk. Megismerjük isteni nagyságodat és fenségedet, ezért örömmel imádunk téged. Benned felismerjük jóságos Atyánkat, aki a javunkat akarod, ezért szívesen fordulunk hozzád kéréseinkkel. Sokszor megtapasztaljuk irgalmasságodat és megbocsátó jóságodat, ezért bizalommal fohászkodunk hozzád bűneink bocsánatáért. Urunk, hallgasd meg imáinkat!


2019. május 23., csütörtök

Útravaló – 2019. május 23.Útravaló – 2019. május 23.


Napról napra közreadjuk a napi evangéliumi szakaszhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Májusban Seregély István nyugalmazott egri érsek útravalóit olvashatják.


A pogányokból és a zsidókból lett keresztények között Antiochiában keletkezett véleménykülönbség Kr. u. 49-ben az első apostoli zsinat összehívásához vezetett. Már itt megmutatkozott Péternek az Egyház egységét őrző tekintélye, amikor a többi apostollal együtt meghozta a megnyugtató döntést. A Jeruzsálemben tartott zsinat eredményeként nem tiltották a zsidó hagyományok őrzését (amely századokon át fennmaradt), de kijelentették, hogy erre nem kényszeríthetők a pogányból lett keresztények. A Jóisten szeretetéből fakadóan Jézus Krisztus meghirdette, és életével igazolta, hogy mi az, ami üdvösségre vezeti az embert. Nem kell újabb eligazítást keresni, Krisztus evangéliuma elvezet az örök életre.


A pápa az új nagykövetekhez: A párbeszéd nélkülözhetetlenA pápa az új nagykövetekhez: A párbeszéd nélkülözhetetlen

A pápa csütörtökön fogadta Thaiföld, Norvégia, Új Zéland, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Luxemburg, Mozambik és Etiópia nem rezidens új szentszéki nagyköveteit.

Beszédében a pápa először azokról a pozitívumokról szólt, amelyekkel ezek az országok hozzájárulnak a közjóhoz világszinten. Emlékezette a nagyköveteket arra a felelősségre, amellyel a Szentszékkel közösen hozzájárulnak a legvédtelenebbek támogatásához. Sürgető szükség van arra, hogy figyelmet fordítsunk a legszegényebb állampolgárokra. Ez legjobban úgy jut kifejeződésre, hogy a sokszínűség tiszteletben tartása által összefogunk az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért. Ezt az egységet pedig úgy hívják, hogy testvériség – nyomatékosította Ferenc pápa.

Együtt kell működnünk egy igazságosabb és békésebb együttélés érdekében

Az egyre összetettebb globális kihívásokkal szemben együtt kell működnünk egy igazságosabb és békésebb együttélés érdekében. Ez ne legyen pusztán társadalmi, politikai stratégia, hanem egy olyan szolidaritás példája, amely mélyebbre nyúlik, minthogy csak közösen meg akarjuk valósítani az együtt kitűzött célokat. A testvériséget felismerhetjük abban az egyetemes vágyban, hogy barátságot teremtsünk személyek, közösségek és nemzetek között, mégha ezt nem is lehet egyszerre örökre elérni. Ferenc pápa a harmonikus együttélést fenyegető nagy veszélyek között említette az erőszakot és a fegyveres konfliktusokat. A megosztottság és a gyűlölet fájdalmas leckéje megtanítja nekünk azt is, hogy a béke mindig lehetséges. A konfliktusok megoldása és a kiengesztelődés az egység pozitív jelei. Az egység erősebb a megosztottságnál és a testvériségnél, amely erősebb a gyűlöletnél.

A testvéri párbeszéd nélkülözhetetlen

A pápa arra buzdította a nagyköveteket, hogy járuljanak hozzá a nemzetközi közösség erőfeszítéseihez a fegyveres konfliktusok legyőzésében és a béke útjainak megteremtésében. A testvéri párbeszédet tekintsék nélkülözhetetlennek ennek az értékes célkitűzésnek a megvalósításához. A párbeszéd, az együttérzés, a tolerancia kultúrájának elterjedése, a másik elfogadása, az együttélés jelentősen hozzájárulhat számos gazdasági, társadalmi, politikai és környezeti probléma leküzdéséhez (vö. Az emberi testvériségről szóló dokumentum, Abu Dhabi, 2019. február 4.).
Ferenc pápa végül biztosította az új nagyköveteket, hogy a szentszéki hivatalok együttműködnek velük és segítik munkájukat. Imádkozik fontos küldetésükért és Isten bőséges áldását küldte országaik állampolgáraira.