2019. február 23., szombat

Útravaló – 2019. február 23.Útravaló – 2019. február 23.


Napról napra közreadjuk a napi evangéliumi szakaszhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Februárban Juhász Ferenc miskolc-mindszenti plébános ad útravalót.


„Fölment a dombra, és lejött a hegyről” – ezt a közmondást használják az amerikaiak a dicsekvő emberre, aki mesélés közben felnagyítja a dolgokat. Csupán dombra ment föl, mégis úgy mesél róla, mint ha hegyet mászott volna. Péter, János és Jakab közös hegyi túrája az Úrral nem ilyen. Ők valóban arra a hegyre mentek föl, ahonnan messzire látni, a legmesszebbre, mert nemcsak a környező falvakat látták, hanem a jövőbe pillantottak. Elbűvölve a megdicsőült valóságtól, azt érezték, amit a klinikai halálból visszatérők többsége elmond: jó ott lenni. Amikor egy visszaemlékezésben a mesélő jelen időt használ, azt érzékelteti, mintha most történne, amit mesél: Mester, jó nekünk itt lennünk…


Ferenc pápa a püspöki tanácskozáson: Most magát az Egyházat hallottuk beszélni!Ferenc pápa a püspöki tanácskozáson: Most magát az Egyházat hallottuk beszélni!


Február 22-én délután váratlanul felszólalt Ferenc pápa a szinódusi teremben, miután meghallgatták Linda Ghisoninak, a Világiak, Család és Élet Dikasztérium titkárhelyettesének előadását és válaszát egy feltett kérdésre.


Az alábbiakban Ferenc pápa rögtönzött felszólalásának teljes szövegét közreadjuk.
Miközben hallgattam Dr. Ghisonit, a magáról beszélő Egyházat hallottam. Ezen azt értem, hogy mi mindannyian az Egyházról beszéltünk, az összes felszólalásban, de ezennel maga az Egyház beszélt. Nemcsak stílusbeli kérdésről van szó, hanem a női géniuszról, mely tükröződik az Egyházban, hiszen az Egyház nő.
Meghívtunk beszélni egy nőt, de ez nem azt jelenti, hogy egyfajta egyházi feminizmusba estünk volna, hiszen végül minden feminizmus szoknyás macsóságban végzi. Meghívtunk beszélni egy nőt, s ezzel meghívtuk az Egyházat, hogy beszéljen önmagáról, a sebeiről. Úgy vélem, ez olyan lépés, amelyet nagyon határozottan meg kell tennünk: a nő az Egyház képe, mert az Egyház nő, feleség és anya. Stílusról is szó van: e nélkül a stílus nélkül úgy beszélnénk Isten népéről, mint szervezetről, talán szinodális szervezetről, de nem mint az Anyaegyház által szült családról.
Dr. Ghisoni gondolati logikája épp egy anya logikája volt, és annak elmondásával zárult, hogy mi történik, amikor egy nő világra hozza gyermekét. Ez az Egyház női misztériuma, az Egyházé, mely feleség és anya. Nem az a feladatunk, hogy több funkciót adjunk a nőknek az Egyházban – persze ez is jó, de pusztán ezzel nem oldjuk meg a problémát –, hanem integrálnunk kell a nőt mint az Egyház képét gondolkodásunkba. Az Egyházról a nőiség kategóriáival is kell gondolkodnunk. Köszönöm az Ön tanúságtételét!


Évközi hatodik hét szombatjaÉvközi hatodik hét szombatja


Jézus színeváltozásának leírását Márk evangélista a jelenlévők megnevezésével kezdi. Az eseménynél nincs jelen nagyszámú nép, sem a tanítványok, de még az apostolok közül sem mindenki. Csak három kiválasztott apostol, Péter, Jakab és János mehet fel Jézussal a hegyre. Az evangélista ezután összefoglalóan leírja a színeváltozás látványát, a ragyogó fehérséget. A kelmefestők által fehérített ruha hasonlatából érezzük, hogy valami természetfeletti dolog történik, olyan, ami nem emberi cselekvésnek köszönhető. Ami Jézussal történik, az a mennyei Atya cselekedete, aki Jézust ragyogó fényességbe, vagy ragyogó ruhába öltözteti. Minden bizonnyal nem csak a ruhára vonatkozik az átalakulás, még akkor sem, ha az evangélista Jézus ruhájának tündöklő fehérségéről beszél, hiszen az „átváltozás” kifejezés nem csupán külső átalakulást, változást jelez, hanem belsőt is.
Mindenesetre a ragyogás azt jelzi, hogy Jézus a mennyei világhoz tartozik, olyan alakban áll most a kiválasztott apostolok előtt, ahogyan majd a mennyben fogjuk látni őt. Lényeges azonban az is, hogy Jézus nem személyébe alakul át és átváltozása nem maradandó, azaz az eseményt követően újra emberi alakjában áll apostolai előtt.
Jézus istenségének megtapasztalása, szeretetének megérzése átalakít-e engem?
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus! A mindennapi kenyér a te ajándékod, hogy testünket tápláljuk. Az élő kenyér, az Oltáriszentség szintén a te ajándékod lelkünk táplálására. Saját testedet, önmagadat adod nekünk, hogy bennünk élj. Ajándékod vételére minden embert meghívsz. Segíts, hogy soha ne utasítsuk el meghívásodat, ne utasítsunk el téged! Tégy bennünket élő közösséggé a szentáldozás, az egy kenyérből való részesedés által! Tégy minket hozzád hasonlóvá a szentáldozás által!


2019. február 21., csütörtök

Útravaló – 2019. február 21.Útravaló – 2019. február 21.

Napról napra közreadjuk a napi evangéliumi szakaszhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Februárban Juhász Ferenc miskolc-mindszenti plébános ad útravalót.

A túlzottan korai elismerés akár vissza is üthet. Nem mindenki alkalmas arra, hogy egy időnek előtti felismerést vagy hírt magában tartson. Az Egyházban és a diplomáciában is szokás, hogy addig nem hirdetnek ki valamit, amíg annak minden részlete nem kerül a helyére. A kihirdetés annak a ténynek a közlése, hogy valóban megtörtént a dolog. Ismert egy-két olyan eset, ami azért hiúsult meg, mert a kelleténél előbb kitudódott. Az emberi természet azonban másként működik. A jólértesültség, a bennfentesség az őskíváncsiság része: tudni jót és rosszat. Jézus saját személyével kapcsolatban még nem tartja elérkezettnek az időt, hogy amit a tanítványok tudnak, az nyilvánosságra kerüljön.


Ferenc pápa: A kiskorúak védelmében konkrét és hatékony intézkedéseket kell hoznunkFerenc pápa: A kiskorúak védelmében konkrét és hatékony intézkedéseket kell hoznunk

Február 21-én, délelőtt 9-kor elkezdődött a kiskorúak védelméről szóló négynapos tanácskozás a Vatikánban, amelyen a püspöki konferenciák elnökei, a katolikus keleti egyházak vezetői, a szerzetes-elöljárók képviselői, a római kúria és a bíborosi tanács tagjai vesznek részt.

A tanácskozáson jelen van Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát (MKPK) elnöke, és Orosz Atanáz miskolci püspök.

A találkozó teljes programja megtalálható a Vatikán honlapján, a plenáris ülésen elhangzó előadások hét nyelven, videón követhetők.

Ferenc pápa nyitóbeszédét teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim!

Egyházi emberek kiskorúk kárára elkövetett szexuális visszaéléseinek súlyos bajával szembesülve arra gondoltam, hogy megbeszélésre hívlak össze benneteket, pátriárkák, bíborosok, érsekek, püspökök, szerzeteselöljárók és más vezetők, hogy mindannyian együtt hallgassuk a Szentlelket, és a vezetése iránti tanulékonysággal meghallgassuk az igazságot kérő kicsinyek kiáltását. Találkozónkra a lelkipásztori és egyházi felelősség terhe nehezedik. Ez a felelősség kötelez bennünket arra, hogy együtt, szinodálisan, őszintén és mélyrehatóan megvitassuk, hogyan szálljunk szembe ezzel a bajjal, mely az Egyházat és az emberiséget sújtja. Isten szent népe figyelemmel kísér bennünket, és nem eleve tudható, egyszerű elítélő nyilatkozatokat vár tőlünk, hanem konkrét és hatékony intézkedéseket. Konkrétságra van szükség!

Megkezdjük hát utunkat, hittel és a legnagyobb parrésziának [nyíltságnak], bátorságnak és konkrétságnak a szellemével felvértezve.

Segédletként szeretnék megosztani veletek néhány fontos kritériumot, melyeket püspöki bizottságok és konferenciák fogalmaztak meg – ezek tőletek érkeztek, én egy kicsit rendszereztem őket. Ezeket a reflexiónkat segítő irányelveket most kiosztják nektek. Egyszerűen kiindulópontként szolgálnak, tőletek érkeztek és most visszakapjátok őket, ami nem helyettesíti a kreativitást, amelyre szükségünk van ezen a tanácskozáson.

Nevetekben is szeretnék köszönetet mondani a Kiskorúak Védelmét segítő Pápai Bizottságnak, a Hittani Kongregációnak és a szervezőbizottság tagjainak a kiváló és nagy elkötelezettséggel végzett előkészítő munkájukért. Nagyon szépen köszönjük!


Végül kérem a Szentlelket, támogasson bennünket ezekben a napokban, és segítsen, hogy a tudatosítás és megtisztulás alkalmává alakíthassuk ezt a bajt. Szűz Mária világosítson meg bennünket azon igyekezetünkben, hogy begyógyítsuk a súlyos sebeket, melyeket a pedofília botránya okozott a kicsinyekben és a hívőkben!

Köszönöm!