2013. október 19., szombat

373. nap a Hit Évében.Katekézis a Hit Évében

2013.10.19. Szombat

Felelős személyeket nevelni

Valamiért felelősnek azt személyt nevezzük, aki hozzáértése és jelleme alapján vezetőként él egy közösség vagy megbízatás élén, garantálja, hogy ő személy szerint mindent megtesz a vállalkozás sikeréért, vagy sikertelenség esetén erkölcsileg és anyagilag felel az következményekért. Isten a világot jónak teremtette, tehát megfelelt a céljának, az emberiség boldogításának itt a földön és az örökéletben is. Közbejött a Éva megkísértése: A kísértő azt ígérte, hogy felfedi az Isten által elrejtett titkot, aminek a birtokában nemcsak sikeres emberek lesznek, földi és örök boldogság birtokosai, hanem ők lesznek az Isten, ők szabják meg azontúl, mi a jó és mi a rossz. Éva kötélnek állt, tetszett neki a jövendő legfelső hatalom birtoklása, ezért evett a tiltott fáról. Csak saját magáért volt felelős, hiszen az Ur az „embernek parancsolta: A kert minden fájáról ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról ne egyél, mert azon a napon, amelyen eszel róla, meg kell halnod": (Ter 2,16-17) Az egész emberiségért Ádám volt a felelős. Most ilyen horderejű parancs vagy hatalom nincs senkinek a vállán, de a családban az édesapa, közösségben a vezető felel mindenért. Ezért fontos, hogy olyan egyéniségeket neveljünk, akik nemcsak önmagukért, hanem közösségekért is tudnak felelősséget vállalni. Az erre való nevelés nagy gond, óriási feladat, de nélkülözni nem lehet. Az igazság és szeretet magas fokán kell állnia, mire kisebb, majd egyre nagyobb felelősséget is vállalhat.Tehetség jellem, önzetlenség is kell hozzá.És sok kegyelem.

2013. október 18., péntek

372. nap a Hit Évében.Katekézis a Hit Évében

2013.10.18. Péntek


Megmutatni az Atyát a világnak

A keresztény emberek hitükkel kapcsolódnak Istenhez. Ebből tudjuk a legfontosabb ismereteket, amelyek biztosak, örökre érvényesek. A hitünk foglalata így kezdődik: „Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében". Ő a végtelen nagy istenséget önmagától birtokolja örökké. Tőle születik szellemi születéssel az egyszülött Fiú. Kettejüktói ered a Szentlélek. Jézus mindezt csodálatos tisztán elmagyarázta tanítványainak. János apostol evangéliumában Jézuson keresztül mutat rá az Atyára: „Mi láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét". (Jn 1,14) Az apostolok is szerették volna látni, szemtől szembe megismerni az Atyát: „Senki sem jut az Atyához, csak általam. Ha engem megismertetek volna, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek és láttátok őt. Ekkor Fülöp kérte őt: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát és az elég nekünk." (14,6-8) Jézus pedig nyugodtan hivatkozik arra, hogy Ő az Atya tökéletes képmása, hát rajta keresztül ismerjük meg az Atyát. Nekünk is feladatunk, hogy az Atyát megmutassuk a többi embernek. Értelmünk elsődleges célja, hogy Istent minél tökéletesebben ismerjük meg, és amennyiben módunk van rá, legyünk ismertté mások számára is. Beszédkészségünk is elsősorban erre való, hogy beszéljük az Atyáról, ismertessük meg Őt a többi embertestvérrel is, hiszen Ő közös Atyánk,akit képen, szóban, tudományban ismertessük meg mindenkivel.