2010. szeptember 20., hétfő

Szeptember 3. péntekKiválasztotta és főpapjává szentelte őt az Úr,
Megnyitotta kincstárát és elhalmozta őt kegyelmeivel.


Nagy Szent Gergely pápa volt az utolsó római és az első európai, mondják egybehangzóan az egyháztörténészek. Valóban római műveltséggel az új népek egész Európáját szem előtt tartva vezette az Egyházat. Élete során nem készült pápának, de minden bizonnyal olvasta a mai pénteki hétköznapra eső részletet, Szent Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt szavait: Tudta, mint minden apostol, hogy megbízottja a világot üdvözítő evangélium küldetésnek. Nem emberek ítéletétől tette függővé a rábízott, péteri szolgálatot, de úgy élt, hogy merte mondani. "Isten mond fölöttem ítéletet." A történelem életét és életművét igazolta, és Isten áldása kísérte életútját. Emléknapja késztessen bennünket is Isten ítéletére bizalommal tekintő hiteles krisztusi életre.


Akiket az élő kenyérrel, Krisztussal tápláltál, Istenünk, tedd Krisztusnak, a mesternek hűséges tanítványaivá, hogy Nagy Szent Gergely pápát ünnepelve igazságodban elmélyedjünk, és azt szeretetben tettekre váltsuk. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen!


2010. szeptember 19., vasárnap

Szeptember 2. csütörtökKérjétek az aratás Urát,
küldjön munkásokat az aratáshoz -
mondja tanítványainak Jézus.


Annak idején még imádkoztak a keresztény iskolákban. Aztán lekerültek a keresztek nemcsak az iskolák, nemcsak a középületek, hanem az emberi otthonok falairól is, és helyükbe Lenin, Sztálin és Rákosi képei kerültek. Aztán ezek a képek is gyorsan lekerültek a falakról, szobraikat a közterekről eltávolították. Husz évvel ezelőtt aztán semmi sem került a falakra, a liberalizmus korszaka csak egy Istent ismert el a Mammont, a pénz és gazdaság istenét, egy nem létező istent. Annak idején, a mi elődeinknek, ha útjuk templom mellett vezetett el, természetes volt, hogy belépjenek egy térdhajtásra, egy fohászra. Hazafelé ugyanígy. Mindezt kiirtotta az ateista oktatáspolitika, majd helyben hagyta a liberális-zsidó politika. Ma már egyetlen nem katolikus iskolában sem hangzik fel a diákok ajkán az ima. A diák, főleg, ha az iskola közelében volt a templom, nem mert bemenni, nehogy tovább tanulása veszélybe kerüljön. Bár a hivatalos és az úgynevezett szabad világ által dorongolt diktatúra elmúlt, de ma már dicső európai parlamentek megszavazzák a feszületek eltávolítását a középületekből, olyan országokban, ahol sohasem volt ateista diktatúra. Jó lenne, ha a tanév küszöbén kérnénk a Jóistentől, hogy legalább otthonainkban őrizzék meg a napi imát és a vasárnapi szentmisén való részvételt, minden munkánkhoz kegyelmet kérve, mert Isten nélkül nem lehet és nem is lesz magyar nemzet számára megújulás.

A mennyei lakoma örömében arra kérünk, Istenünk, hogy a szeretetnek e nagy szentsége érlelje meg azokat a magvakat, amelyeket az Egyház szántóföldjén bőkezűen elvetsz, és sokan válasszák élethivatásuknak, hogy testvéreikben szolgáljanak téged. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen!