2019. június 25., kedd

Útravaló – 2019. június 25.Útravaló – 2019. június 25.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júniusban Sárai-Szabó Kelemen OSB győri perjel ad útravalót.

A Teremtés könyvének mai részlete Ábrahám életének korai szakaszáról szól. Észszerűen egyeznek meg rokonával, Lóttal, és a késői olvasó választ kap arról, miért is váltak külön, és hogyan gyarapodott a nép az ősi időkben. A szép múlt sokszor visszatér a Szentírásban: reményt adhat a szomorú helyzetekben, jó fölidézni, hogy mégiscsak velünk van az Úr. Nehéz pillanatainkban nekünk is segíthet, ha emlékezünk Istentől kapott szép napjainkra, életfordulóink maradandó perceire. Reményt meríthetünk belőlük, kilendíthetnek a mélységből, mosolyt csalhatnak arcunkra. Szűk kapu ez – mert egyszerűbb sokszor a reménytelenségbe, a tétlenségbe süllyedni, de Jézus éppen ezt ajánlja, a nem egyértelműt, a küzdelmesebbet.


Szemléletváltásra van szükség a katolikus könyvkiadásban: tudatos egyházi látásmóddal odafigyelni az olvasók igényeireSzemléletváltásra van szükség a katolikus könyvkiadásban: tudatos egyházi látásmóddal odafigyelni az olvasók igényeire

Június 26-től 29-ig tartják Rómában a Katolikus Kiadók nemzetközi találkozóját. Giulio Cesareo minorita, a Vatikáni Könyvkiadó igazgatója szerint egy globális együttműködési hálózatot kell létrehozni a katolikus kiadóknak.

Ha a Facebook egy ország volna, akkor népesebb lenne Indiánál

A digitális világ kihívásairól fognak tanácskozni szerdától Rómában a világ minden tájáról érkező katolikus kiadók a szentszéki Kommunikációs Dikasztérium és az Olasz Püspöki Konferencia tömegkommunikációs hivatala együttműködésében szervezett tanulmányi napok keretében. Ha a Facebook egy ország volna, akkor népesebb lenne Indiánál – erősíti meg Fra’ Cesareo, aláhúzva a találkozó jelentőségét. Számolni kell a mai világ működési mechanizmusaival, hogy igehirdető küldetésünket a kor szelleméhez igazítsuk.

A Vatikáni Könyvkiadó vezetője szerint újra kell gondolni a katolikus könyvkiadást, hálózatban együttműködve. Az evangéliumi szolgálatot, amelyre a könyveinken keresztül hivatottak vagyunk, nem úgy kell végezni, hogy futunk a vészhelyzetek, vagy az aktuális divatok, trendek után. Jobban át kell látnunk ezeket a folyamatokat, hogy azok főszereplőivé válhassunk. Ez, az emberiségnek szóló szolgálat nagyot változott az elmúlt évtizedekhez képest, bár a hit és az Úrral való találkozás igénye ugyanaz maradt. A közösségi háló folyamatos terjeszkedése a szemünk előtt zajlik, mint ahogy a hagyományos médiumok közötti határok elmosódása is. És noha mindez válságba sodorta a hagyományos gyártási és fogyasztási modelleket, félelem nélkül be kell laknunk a mai digitális teret, hogy keressük a másikkal való kapcsolatot.

Ne féljünk első helyre tenni a célcsoport igényeit

Mi jellemzi a jó katolikus kiadót? Giulio Cesareo minorita első helyre sorolja a tudatos egyházi látásmódot. Tudnunk kell olvasni az idők jeleit, nem feledve azt, hogy Isten szól hozzánk a történéseken keresztül; a tények mögött tehát meg kell hallanunk a dallamot, amit az Úr játszik nekünk. A keresztény üzenet kapcsolatteremtésre hív. Kapcsolatra Istennel, Krisztussal és a testvérekkel. Ez pedig személyre szabott, egyedi kommunikációt jelent. Abból kell kiindulnunk, hogy számunkra a célcsoport figyelmének felkeltése elsődleges. Nem szabad félni attól, hogy „vevőbarátok” legyünk, ugyanis ezzel a hozzáállással tud a katolikus kiadó is megfelelőbben válaszolni az emberek igényeire – mondta még Giulio Cesareo minorita, a Vatikáni Könyvkiadó vezetője a Katolikus Kiadók nemzetközi találkozójával kapcsolatban.


Évközi tizenkettedik hét keddjeÉvközi tizenkettedik hét keddje


A teremtőjét Istenben felismerő ember legfőbb vágya, hogy rátaláljon Istenre. A hívő ember legnagyobb vágya, hogy eljusson az üdvösségre. Az ószövetségi időkben a választott nép tagjai úgy gondolták, hogy a teremtő Isten adta az embereknek a törvényt, amelynek megtartása az üdvösségre jutást biztosította. Jézus némileg módosította ezt az elképzelést, azaz a benne való hit és a szeretetnek, mint legfőbb parancsnak a gyakorlása által üdvözülhetünk.
Korunk emberének azonban nehéz beszélni az üdvösség, az örök élet vágyáról, mert sokan annyira bezárkóznak önmaguk szűk világába, hogy nem látják a távlatokat, nincs jövőképük, nem reménykednek a túlvilági életben. Nehéz számukra megérteni és elfogadni, végső soron pedig elhinni azt, hogy Isten megbocsátó, hűséges és kitartó a szeretetben, s e három tulajdonságát nap mint nap ki akarja mutatni teremtménye, az ember felé. Az értelemmel megáldott és jószándékú ember pedig utat keres Isten felé. Nem utakat, hanem csak egyetlen utat, egy keskeny utat, amely az életre visz, s amelyről a mai evangéliumban Jézus beszél. Ez az út a keresés, az imádkozás és a szenvedés útja. Egyetlen út ez, amelynek szakaszain, állomásain az üdvözítő Isten keresése, majd a rátalálás után a vele való párbeszéd, azaz az imádkozás, valamint a Krisztussal való együtt-szenvedés viszi tovább lépteinket, hogy aztán a feltámadásunk által átléphessünk az örök élet, az üdvösség el nem múló világába.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy az irgalmasság kimeríthetetlen forrása minden ember számára. Te vagy Megváltónk és Üdvözítőnk! Te mondtad egykor: „Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak!” Taníts minket arra, hogy irgalmasok legyünk embertársainkkal, miként az Atya is irgalmas hozzánk! Tégy bennünket az irgalmasság evangéliumának hirdetőivé, hogy minden ember megismerje és megtapasztalja az irgalmas Isten szeretetét! Ajándékozz meg minket tisztánlátással, hogy fölismerjük bűneinket, s azokat őszintén megvalljuk! Adj nekünk őszinte bűnbánatot és tiszta szívet!


2019. június 24., hétfő

Útravaló – 2019. június 24., Keresztelő Szent János születéseÚtravaló – 2019. június 24., Keresztelő Szent János születése

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júniusban Sárai-Szabó Kelemen OSB győri perjel ad útravalót.

Keresztelő Szent János az összekötő a két szövetség világa között. Klasszikus próféta, aki szőrruhában jár, sáskán és vadmézen él, aki a bűnbánatot hirdeti a népnek, és a bűnbánat keresztségében részesíti a hozzájárulókat. És akinek megadatik, hogy rámutathat a várva várt Messiásra. Az isenheimi oltáron, Grünewald híres alkotásán különös módon a megfeszített Krisztusra mutat alakja, és ujja egészen megnyújtva látszik. Ezzel is akarta hangsúlyozni a művész, hogy mi az ő feladata: rámutatni a Megváltóra, az Isten Bárányára. Születésének ünnepén kérjük imáit, bennünk is ott legyen a készség, hogy mindig rámutassunk Megváltónkra, és ő növekedjék az életünkben, mi pedig kisebbedjünk.


Ferenc pápa válaszlevele a Gorgona szigeti fogvatartottaknak: Isten mindig megbocsátFerenc pápa válaszlevele a Gorgona szigeti fogvatartottaknak: Isten mindig megbocsát


Ferenc pápa levelet írt a Livorno melletti Gorgona sziget börtönében lakó 90 fogvatartottnak, valamint a húsz fős személyzetnek és arra buzdítja őket, hogy bizalommal tekintsenek a jövőbe, mindig készen a megváltozásra.

Ferenc pápa levelét a 91 éves Ernst Simoni albán bíboros nyújtotta át, aki maga húsz év börtönbüntetést viselt el ártatlanul. A nyugállományú Simoni bíboros jelenleg Firenzében él, mint a dóm tiszteletbeli kanonokja.
Hittel járják meg a megújulás benső útját
A pápa levele valójában válasz arra a levélre, amit a foglyok írtak a pápának. Ebben őszintén elmondták tapasztalataikat, szóltak a várva várt kiszabadulásukról, az átképzésükről és a terveikről, melyek megvalósítását segíti majd a munka méltóságával most megszerzett megtakarított pénzük. A pápa arra bíztatja őket, hogy továbbra is álljanak egymás mellett, segítség és vigasztalják egymást. „Tudom, milyen nehéz a helyzetetek – szól a levél együttérzéssel –, éppen ezért tekintsetek előre bizalommal, fogadjátok a börtönlelkészetek értékes segítségét. Maradjanak nyitottak és befogadóak a nevelő személyzet iránt. Hittel járják meg a megújulás benső útját, hagyatkozzanak mindig az irgalomban gazdag Úrra, érezzék, hogy ő állandóan mellettük áll és ezért bízzák magukat bátran Szűz Mária anyai oltalmába”.
Ötcsillagos szálloda a kommunisták börtönéhez képest
Ernst Simone bíboros, a levél áradása után azt nyilatkozta, hogy „a kommunisták börtönében szerzett saját személyes tapasztatából kiindulva, a mostani börtönlátogatás során egy ötcsillagos szállodában járt”.