2016. november 26., szombat

Kik nagy állhatatossággal állotok azok ellen, kik titeket szorongattakKik nagy állhatatossággal állotok azok ellen, kik titeket szorongattak (Máté 5).
Ments meg, Uram minket! Az élet gondjai – nem a leglényegesebb gondok! Mondja Jézus. Pontosabban: aki Vele, és Belé vetett hittel rászánja magát, hogy élete, tanításában teljesüljön, menjen végbe, annak a halálával sem kell, hogy gondja legyen.
A szív elnehezedése kapcsán ezt olvasom egy blogban: „Jézus Krisztus visszajövetele során az Isten országa kiteljesedik, és az övéin teljessé lesz a megváltás műve. Akkor véget ér a „már igen, és még nem” feszültsége, ami ebben a világban a hívő ember naponkénti tapasztalata. Ezért az Egyház a Krisztus mennybemenetele és visszajövetele közötti időben, adventben él.”
A várakozás ideje, amiben élünk. És nem csak most, a karácsonyi készületben. De, miközben várakozom, a világ dolgai súlya, időnként nehéznek, terhesnek tűnik. Erre az időre szól Jézus figyelmeztetése. Ne engedjem, hogy ebben a világ által gerjesztett kényszerűségbe, függőségi játszmákba, mint mókuskerékbe úgy vesszek bele, hogy eközben elveszítem kapcsolatomat Vele, Krisztussal. Jézus attól tart, és bizony van rá oka, hogy az úton, melyen Ő vezet, egyszer csak elmaradok, magára hagyom. Vagy, nem számíthat rám, hogy Vele megyek, mindaddig, míg végül már magam is úton tudok majd maradni. Rám bízhatja az utat, az Atyához, melyen már én lehetek képes mást kísérni, vezetni.
Ez a „Vigyázzatok”! felszólítás, úgy tartom, hogy nagyon komoly megszólítása! Amire oda kell figyelnem!
Megállni előtted vágyom Uram, úgy, hogy félelem ne legyen bennem, hogy szemedbe nézhessek, azzal a bizalommal, amit most magamra erőltetek. Mert hinni próbálom, hinni akarom, hogy jó úton vagyok, hogy nem értelek féle, és nem próbállak félre érteni. Aggódásom nem más, mint az a féltés, ami szerint vágyakozom arra, hogy értselek, és élhesselek. Az, aki vagyok általad, irgalmad, és kegyelmed erejéből, bűnösként, mégis szeretetedben! Kérem, hogy Te erősítsd bennem a hitet, hogy életem van és lehet mindörökre Veled Isten boldogító látásában! Ámen


Himnusz CCCLXII.Istenem, jöjj segítségemre!
Uram, segíts meg engem!

Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.


HIMNUSZ

Salve, mater misericórdiae,
mater spei et mater véniae,
mater Dei et mater grátiae,
mater plena sanctae laetítiae.
(O María.)
Vallis vernans virtútum líliis,
tota fluens summis delíciis,
mater sancta, tuis suffrágiis
condescénde nostris misériis.
(O María.)
Te creávit Pater ingénitus,
obumbrávit te Unigénitus,
fecundávit te Sanctus Spíritus;
ipsis honor ex corde pénitus.
(O María.) Amen.


„Kövessétek Jézus emberségének példáját” – Ferenc pápa beszéde az önkéntes szolgálatot végző fiatalokhoz„Kövessétek Jézus emberségének példáját” – Ferenc pápa beszéde az önkéntes szolgálatot végző fiatalokhoz


A polgári szolgálat önkéntesei a pápánál 
 
Szombaton délben Ferenc pápa a VI. Pál kihallgatási teremben fogadta az olasz Országos Polgári Szolgálat hétezer tagját, akik a délelőtt folyamán tanúságtételekkel, videókkal emlékeztek meg az intézmény fennállásának 15. évfordulójáról.  A Szentatya köszöntötte a fiatalokat és a kíséretükben lévő felelősöket, polgári vezetőket. Beszédében rámutatott, hogy az önkéntesség gazdagodást jelent a társadalom és a szolgáltatásban részesülők számára, de egyben elősegíti az önkéntesek emberi érlelődését is.
Az önkéntesek szolgálata nélkülözhetetlen a társadalom számára
Az önkéntes szolgálatot végző fiatalok az ország értékes és dinamikus erejét képviselik. Tevékenységük nélkülözhetetlen a társadalom javának megvalósításához, különös tekintettel a leggyengébbekre. Egy szolidáris társadalom megvalósítása minden egyenlőségre és testvériségre törekvő polgári közösség célkitűzése. Ezt a célt minden alkalommal elárulják, amikor passzívan szemlélik a társadalom különböző rétegei vagy a világ nemzetei közötti egyenlőtlenség növekedését, amikor csökkentik a gyengébb rétegeknek nyújtott segítséget, anélkül, hogy biztosítanák számukra a védelem egyébb formáit, amikor elfogadják az újrafegyverkezés veszélyes logikáit, amikor ahelyett, hogy segítő kezet nyújtanának a szegények felé, a társadalom peremére szorítják őket.
A kirekesztők önmagukat zárják el a testvérekkel való találkozástól
Mindezek a magatartások sebet ejtenek társadalmunkon és kultúráján, a közöny és a másik eltiprásának olyan szempontjait és gyakorlatait vezetik be, amelyek szegényebbé teszik az életet nemcsak a kirekesztettek, hanem a kirekesztők számára is. Ez utóbbiak eleve elzárkóznak a testvérekkel való találkozástól, ez pedig nélkülözhetetlen a jó megtalálásához.
Környezetvédelem, menekültek, migránsok befogadása és integrálása
A fiatal önkéntesek szolgálata egyben bírálja a humánussal ellentétes szemléleteket. Prófétai szerepük azt bizonyítja, hogy lehet másképpen is gondolkozni és cselekedni.
A Polgári Szolgálat különféle területei közül ki kell emelni a környezetvédelmet, szem előtt tartva a humánökológia szempontját, amely lehetővé teszi, hogy felismerjük a környezet és az emberek védelme közötti szoros kapcsolatot. Felhívja a figyelmet azokra a súlyos következményekre, amelyeket a környezet pusztulása az emberek életére gyakorol, különös tekintettel a legszegényebbekre. Egy másik cselekvési terület, amelyet különösen a szívünkön kell viselni, a menekültek és migránsok megsegítése – folytatta beszédét a pápa. Ők segítségünket kérik és azt, hogy integráljuk őket a társadalom szövetébe. Olaszország dicséretre méltó módon elkötelezte magát ezen a téren – mondta elismerő szavakkal a pápa. Arra buzdította a fiatalokat, hogy bátran folytassák ezt a tevékenységet mind a konkrét befogadás terén, mind a valódi integráció előmozdításában.
A pápa lelki közelségéről biztosította a földrengés által sújtott lakosságot
Figyelmre méltók továbbá az oktatási és segélynyújtási projektek, amelyekkel az olasz polgári szolgálat gyermekeket, fiatalokat, fogyatékkal élőket, kirekesztetteket és segélyre szorulókat támogat. Ezekben a hónapokban rendkívüli elkötelezettségre van szüksége a földrengés által sújtott lakosságnak. A pápa ismételten lelki közelségéről biztosította a térség lakóit és bátorító szavakat intézett hozzájuk.
Minden személy jogának tiszteletben tartása a civilizáció fokmérője
A Szentatya azt kívánta a fiataloknak, hogy kövessék az utat, amely teljes értelmet és örömet ad életüknek. A szolgálat útja az árral szemben halad a ma uralkodó életstílusokhoz viszonyítva. Kövessék Jézus emberségének tökéletes példáját, aki helyet biztosított önmagában mások számára egészen élete feláldozásáig. Egy nép civilizációs fokának mércéje az a képessége, hogy mennyire tudja tiszteletben tartani és előmozdítani minden személy jogait, kezdve a legszegényebbektől – mondta végül a pápa, arra kérve az olasz önkénteseket, hogy imádkozzanak érte.