2017. június 3., szombat

Ferenc pápa a missziós művekhez: Legyen 2019 októbere nagy missziós hónap




Ferenc pápa a missziós művekhez: Legyen 2019 októbere nagy missziós hónap


A Pápai Missziós Művek vezetői találkoznak a pápával

XV. Benedek pápa 100 évvel ezelőtt közzétett missziós apostoli levelének emlékére Ferenc pápa rendkívüli missziós hónapot hirdetett meg 2019 októberére – jelentette be a Szentatya június 3-án szombaton délelőtt, amikor a Kelemen teremben találkozott a Pápai Missziós Művek közgyűlésének mintegy170 tagjával.
Az imádság és a megfontolás rendkívüli idejét hirdeti meg 2019 októberére
Ferenc pápa a közgyűléshez intézett beszédében a sürgető reformfolyamatok mellett foglalt állást, arra buzdított, hogy kerüljék a küldetésük „összegyűjtök és szétosztok” nagyon is leegyszerűsített elvét, ellenben keressenek új utakat. A missziós apostoli lendület és hév megújítására, Ferenc pápa, elfogadva a Népek Evangelizálása Kongregáció ajánlását, az imádság és a megfontolás rendkívüli idejét hirdeti meg 2019 októberére, mert akkor ünneplik XV. Benedek pápa Maximum illud kezdetű apostoli levele közzétételének centenáriumát.
Az életszentség alapvetően szükséges az apostoli munka hatékonyságához
Ebben a misszióról szóló alapvető fontosságú dokumentumban XV. Benedek hangsúlyozza, hogy az életszentség mennyire szükséges az apostoli munka hatékonyságához. Ezért ajánlja a Krisztussal való szorosabb egységet, a mind mélyebb meggyőződéssel és örömmel teli részvételt az evangélium hirdetésében. A buzgóság és a szentség jeleit hordozó emberekre van szüksége ma az egyháznak és a missziónak. „Aki Istent hirdeti, legyen Isten embere” – idézte Ferenc pápa száz évvel korábbi elődjét.
A rendkívüli missziós hónap szolgáljon az egyházi hit megújítására
A megújulás megtérést igényel, állandóan legyünk készen a Krisztust hirdető misszióra, hogy a többiek a mi személyes kapcsolatunkon keresztül találkozzanak Ővele. Épüljön mindez az evangéliumra, bevonva a híveket, klerikusokat és világi híveket egyaránt, az egyház egyetlen missziójába. Az imádság és a megfontolás rendkívüli missziós hónapja, mint egy első evangelizálás, szolgáljon az egyházi hit megújítására, hogy az egyház szíve Jézus Krisztus Húsvétját művelje.
Az egyház evangelizál, de az evangelizálást önmagán kezdi
Ferenc pápa idézett VI. Pál pápa Evangelii Nuntiandi apostoli buzdításából: „Az egyház evangelizál, de az evangelizálást önmagán kezdi. Az egyház ugyanis azok közössége, akiknek közös a hitük, közös a reményük. A hit és remény ébrentartásához szüksége van arra: hogy mindezt együtt vallják meg, együtt éljék, a szerető testvéri közösségben gyakorolják. Az egyháznak szüntelenül hallania kell, hogy mi is az, amit hisz, miért remél, mit jelent a szeretet főparancsa. Mint Isten népe, az egyház a világban él, ahol gyakran megkísértik a bálványok, ezért kell, hogy újra és újra hallja „Isten magasztos tetteit”[41], amelyek egykor az Úrhoz fordították, és amelyek révén most is mindig meghallja az Úr hívását és egyesül őbenne. Tömören tehát úgy lehet mondani: az egyházat magát is mindig evangelizálni kell, hogy az evangélium hirdetésében maga is megőrizze frissességét, lelkesedését, erejét” (15.).
Legyen alkalmas idő az imádságra, sok szent és missziós vértanú tanúságtételére
Ferenc pápa végül annak a reményének adott hangot, hogy az imádság és a megfontolás most meghirdetett rendkívüli missziós hónapja VI. Pál tanítása jegyében teljen el, legyen alkalmas idő az imádságra, sok szent és missziós vértanú tanúságtételére, biblikus és teológiai reflexióra, katekézisre és missziós karitászra, hogy az egyház újra megtalálja frissességét és első szeretetét.



Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése