2017. május 31., szerda

Húsvét hetedik hetének szerdájaHúsvét hetedik hetének szerdája


Jézus főpapi imájának második részét olvassuk a mai evangéliumban, amelyben az apostolokért imádkozik. Az Úr szeretetének egyik legmeghatóbb jele, hogy az utolsó vacsorán tudva, hogy elérkezett számára a szenvedés kezdete, nem önmagára gondol, nem a rá váró nehézségeken töpreng, hanem apostolaiért és tanítványaiért könyörög az Atyához.
Jézus azzal kezdte meg nyilvános működését, hogy tanítványokat választott maga mellé. Az a szándék vezette, hogy e kiválasztottak mindvégig vele legyenek, legyenek fültanúi tanításának és szemtanúi cselekedeteinek, hogy majd küldetésének befejezése és mennybemenetele után tanúságot tegyenek Jézusról, az Isten Fiáról, és terjesszék az evangéliumot. Az apostolok tanítása, nevelése és felkészítése e missziós küldetésre sikeres volt. Hittel elfogadták Mesterük tanítását, és hitték, hogy az Atya küldte őt a világba. Jézus távozása után ők továbbra is ebben a világban maradnak, s itt kell a rájuk bízott küldetést teljesíteniük, azt a feladatot, amelynek végzésében a Szentlélek fogja őket támogatni. Hitük most nagy próbatétel előtt áll. Jézus azt kéri az Atyától, hogy apostolai mindig megmaradjanak az ő nevében, azaz a vele való közösségben, és hogy az üldözések ellenére is hűségesen kitartsanak az igazságban.
© Horváth István Sándor

Imádság

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy Téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése