2017. június 2., péntek

Húsvét hetedik hetének péntekjeHúsvét hetedik hetének péntekje


Jézus kérdésére Péter apostol háromszor vallja meg szeretetét az Úr iránt, aki ezt követően bízza rá az Egyház vezetését. A keresztény igehirdetők Péter háromszori szeretetvallomását előszeretettel hozták összefüggésbe az apostol háromszoros tagadásával, amelyet Jézus előre megmondott az utolsó vacsorán. Ez a mozzanat rávilágít arra, hogy a szeretet a fájdalomból születik meg. Így van ez az Úr esetében, amikor a szenvedésből, a kereszthordozásból, az emberi bántalmazások elviseléséből születik meg a keresztáldozat, mint Isten emberek felé irányuló szeretetének legnagyobb jele. Krisztus példája bátorít minket, hogy ne féljünk mindazoktól a fájdalmaktól, amelyek életünkben érnek minket, hiszen általuk Isten a szeretet új útját nyitja meg számunkra.
Péter apostol utódai, a római pápák minden korban szintén Jézus megbízásából, az ő helyetteseként, az ő nevében kormányozzák az Egyházat. Ugyanez elmondható a püspökökről az egyházmegye, valamint a papokról a plébánia szintjén. Krisztustól kapott lelkipásztori hatalmukat a rájuk bízott közösség építésére gyakorolják, mégpedig úgy, hogy elsősorban ne tekintélyükkel, hanem inkább jó példájukkal járnak élen. Az egyházi személyeknek szeretniük kell azt a Jézust, aki őket meghívta a szolgálati papságra, és szeretettel kell fordulniuk a hívek felé, akiknek vezetését Jézus bízta rájuk.
© Horváth István Sándor

Imádság

Uram, te imádkoztál tanítványaidért, hogy mind az idők végéig egyek legyenek, amint te egy vagy az Atyával és az Atya veled. Nézz le, Uram, részvéttel arra a sok szakadásra, mely azok között éktelenkedik, akik tiednek vallják magukat, és vezesd haza őket abba a közösségbe, amelyet te alapítottál kezdetben: szent, katolikus, apostoli Egyházadba. Hogy amint az égben egy a szentek egysége, idelenn is csak egy legyen, szentséges neved megvallásában és dicséretében.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése