2017. május 29., hétfő

Isteni Irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője Bízunk benned!Isteni Irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek
felfrissítője és enyhítője
Bízunk benned!Az emberi értetlenség egy olyan muszáj, melyet Istennek le kell győznie, hogy az Embert megmenthesse. És ez a „muszáj”, az emberben a szabadságának következménye. Szabad vagyok rá, hogy értsem, és arra is hogy ne. Sőt! Mindent úgy érthetek, ahogyan nekem az jólesik, kényelmes, kellemes. Csakhogy, nem minden, mi kellemes válik javamra. De az Ember, nem okvetlenül értelmes lény. Az ész és az értelem, mi több, a bölcsesség, egymással nincsenek kényszerkapcsolatban. Ráadásul, én, az Ember nem is akarom e hármat feltétlenül összekapcsolni, mert jobban tetszik az ami kellemes, olykor, mint ami javamra válik. Különösen azért, amiért az, ami a javamat szolgálja, következmény, míg a kellemes az éppen zajló pillanat szülötte.
Jézus azt mondja, hogy bízzak Benne, mert Ő legyőzte a világot. Amit én nem mondhatok el magamról, és talán nem is mindig akarok. Én inkább vagyok sportoló, mint szerzetes. Versenyezni szeretek, és győzni. Inkább, mint áldozatot hozni, vagy áldozattá lenni. Én sokkalta inkább vagyok karrierista, mint alázatos, és engedelmes.
Jézus jól látja a helyzet komikumát, tragédiáját: „amikor elszéledtek, mindenki az otthonába, engem pedig magamra hagytok”. Mert mindenkinek a maga gondja a legnagyobb. Ráadásul, ha lehet értetlennek lenni, nem tudni mit kezdjünk a helyzettel, akkor visszavonulunk a magunk biztonságos környezetébe. Ha a problémára nem tudunk megoldást, akkor igyekszünk megkerülni. Erre a helyzetre mutat rá Jézus: nem lehetek soha – ezek után – olyan elhagyatott, hogy ne számíthassak Isten jelenlétére, és megoldására, felszabadítására, a terheim alól! Istennek mindenre van megoldása, csak ne akarjak én megoldani mindent, feltétlenül és erőből! Bizalom, Rá bízni magam Isten gondviselő szeretetére! Még akkor is, amikor a világ megpróbáltatásai ki akarnak kezdeni, készíteni bennünket! Nincs lehetetlen helyzet, csak lehetetlen ember, aki nem képes bízni Istenben! „Békességtek legyen bennem”! – mondja Jézus. „Bízzatok”! – bizalom, hogy biztonságom legyen, még akkor is, amikor már magamban sem tudok megbízni, és magam számára biztonságot teremteni! Jézus, Aki „legyőzte a világot”, magát ajánlja minden gondunk és bajunk esetére! Ő a Megváltó és Megszabadító is! Legyen áldott Isten, Aki az élőknek élő lelke által ad bizonyosságot, biztonságot, hogy bizalmat szavazzak az Életnek! Köszönöm Atyám, Istenem! Ámen


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése