2017. június 1., csütörtök

Ferenc pápa: Üldöztetés árán is hirdessük Krisztust!Ferenc pápa: Üldöztetés árán is hirdessük Krisztust!

Igehirdetés, üldöztetés, imádság – a pápa e három vonás alapján jellemezte Szent Pál apostol életét június 1-jén, csütörtökön reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

A népek apostola ma is azt üzeni nekünk, hogy hirdessük az evangéliumot a világ üldözései és az Úr vigasztalásai közepette – mutatott rá Ferenc pápa.
Pál apostol élete mindig mozgalmas volt. Nehéz úgy gondolnunk rá, mint aki napozik a strandon, és pihen. Ehelyett olyan embernek ismertük meg, aki mindig mozgásban volt – magyarázta homíliájában a szentatya. Az Apostolok cselekedeteiből való napi szentlecke (ApCsel 22,30; 23,6–11) alapján a pápa Pál életének három fő jellemvonásáról elmélkedett, melyeket mindig az úton levés, a mozgalmasság határozott meg.
Az első ismertetőjegy a prédikáció, az igehirdetés. Szent Pál egyik helyről a másikra megy, hogy hirdesse Krisztust. Amikor pedig nem prédikál valahol, akkor dolgozik. De főként prédikál: amikor megkapja a hívást, hogy hirdesse Jézus Krisztust, az a szenvedélyévé válik. Nem az íróasztalnál ücsörög, hanem mindig mozgásban van, Jézus Krisztust hirdeti. Belső tűz, apostoli buzgalom hajtotta előre, és ő nem hátrált meg. Mindig előrehaladt. És ez az egyik olyan vonás, ami nehézségek elé állította az apostolt.
Pál életének másik dimenziója – folytatta szentbeszédét a pápa – éppen a nehézségekből adódik, vagyis az üldöztetésekből. A mai szentleckében azt olvastuk, hogy összefogtak ellene a vádaskodásban. Pált a főtanács elé állítják, mert „felforgatónak” tartják. A Szentlélek ekkor egy kis ravaszságot sugall neki. Pál tudta, hogy a tanács tagjai nem voltak egységesek, sok belső harc osztotta meg őket. Tudta, hogy a szadduceusok nem hittek a feltámadásban, míg a farizeusok igen. Ezért, hogy kikeveredjen a helyzetből, így kiáltott fel: „Férfiak, testvérek! Én farizeus vagyok, farizeusok ivadéka. A holtak feltámadásába vetett hitem miatt állok a bíróság előtt.” Amint ezt kimondta, heves vita robbant ki a szadduceusok és a farizeusok között, mert a szadduceusok nem hittek a feltámadásban. A főtanács pedig, ami egységesnek tűnt, két táborra szakadt. Ők voltak a törvény őrzői, Isten népe tanításának őrzői, a hit őrzői. Ezek az emberek elvesztették a törvényt, a tanítást, elvesztették a hitet, mert ideológiává alakították, ahogy a tanítást is.
Szent Pálnak tehát sokat kellett emiatt küzdenie – folytatta elmélkedését a pápa. – Pál életének első dimenziója az igehirdetés, az apostoli buzgalom, előrevinni Jézus Krisztust. A második dimenzió az üldöztetés elszenvedése, a harcok. Végül pedig a harmadik dimenzió az imádság. Pál bensőséges kapcsolatban volt az Úrral. Sokszor érezte az Úr közelségét. Egyszer azt mondta, hogy szinte a hetedik mennyországban érezte magát az imában, és nem tudta, hogyan számoljon be az ott átélt szép dolgokról. De ez a harcos, ez a határokat nem ismerő prédikátor egyre inkább belépett a Jézussal való találkozás misztikus dimenziójába. Pál ereje az Úrral való találkozásban rejlett, amely az imában jött létre – éppúgy, ahogy az első találkozáskor a damaszkuszi úton, amikor a keresztények üldözésére indult. Pál az az ember, aki találkozott az Úrral, és nem felejti el ezt, hagyja, hogy megtalálja az Úr, és keresi a vele való találkozást. Az ima embere.
Ferenc pápa ezután megismételte Pál apostol három fő jellemvonását, amelyekből tanulhatunk: az apostoli buzgalom, amellyel Jézust Krisztust hirdette, az üldözésnek való ellenállás és az imában való találkozás az Úrral. Pál tehát a világ üldözései és az Úr vigasztalásai közepette haladt előre. Az Úr adja meg a kegyelmet minden megkereszteltnek, hogy beépítsük keresztény életünkbe ezt a három jellemvonást: hirdetni Jézus Krisztust, ellenállni az üldözésnek és a csábításoknak, amelyek elszakítanak Jézus Krisztustól, és a kegyelmet, hogy találkozzunk vele az imában – zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése