2016. július 23., szombat

A szemlélődő női rendekről szóló apostoli konstitúciót adott ki Ferenc pápaA szemlélődő női rendekről szóló apostoli konstitúciót adott ki Ferenc pápa


Új apostoli konstitúciót bocsátott ki a Vatikán július 22-én, pénteken; a Vultum Dei quaerere (Isten arcának keresése) kezdetű dokumentum a szemlélődő női rendekről szól.


A megfelelő formáció elősegítése; az imádság és Isten igéjének középpontba állítása, utóbbi különösen a lectio divina (latinul ’isteni olvasás’: a lélek táplálkozása Isten igéjének olvasásával; szentírásolvasás –  a szerk.) révén; a szemlélődő közösségek autonómiájának sajátságos feltételei; valamint az egyes kolostorok tagsági viszonya a szövetségeken belül – többek között ezeket a kérdéseket tárgyalja a pápa az új apostoli konstitúcióban.
A Vultum Dei quaerere bevezetőjében Ferenc pápa elmagyarázza, mi vezette a dokumentum megírására; beszél az útról, amely az egyház mögött áll, és „az emberi történelem gyors változásairól” a II. vatikáni zsinat óta eltelt ötven évben.
A zsinat óta különösen is tudatában vagyunk, milyen fontos a dialógus napjaink társadalmával, ugyanakkor meg kell őriznünk a szemlélődő élet alapvető értékeit: a csendet, a figyelmes hallgatást, a belső életre való elhívást, a stabilitást. Ezeken az értékeken keresztül – fogalmaz a Szentatya – a szemlélődő élet kihívást jelent a napjainkban uralkodó értékrend számára.
A dokumentum hangsúlyozza a szerzetesnővérek és a szemlélődő élet jelentőségét az egyház és a világ számára. A szemlélődő női rendekhez fordulva Ferenc pápa felteszi a kérdést: „Milyen lenne nélkületek az egyház, vagy azok nélkül, akik az emberiség határvidékein élnek, szolgálnak és evangelizálnak? Az egyház nagyra becsüli önfeláldozó életeteket, számít az imáitokra és önátadásotokra, mellyel segítetek elhozni az evangélium örömhírét a mai embereknek.”
„Az egyháznak szüksége van rátok!” – erősíti meg a pápa.
A dokumentum nagy részét tizenkét téma feldolgozása teszi ki, melyek megfontolást és változtatást igényelnek. Ilyen többek között a megfelelő képzés szükségessége, az imádság kérdése és az isteni Ige középpontba helyezése. Végül tizennégy cikkely zárja a dokumentumot, melyek a formációt, a hivatástisztázást, a közösségeken belüli irányítást, a közösségek autonómiáját és a közösségek egymáshoz való viszonyát érintik. Az utolsó cikkely leszögezi, hogy a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációjának feladata, hogy új szabályozást dolgozzon ki az apostoli konstitúció ajánlásai alapján.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése