2018. január 2., kedd

Ferenc pápa: Mária Jézus elé viszi az emberek szükségeit és szenvedéseitFerenc pápa: Mária Jézus elé viszi az emberek szükségeit és szenvedéseit


Újév napján a szokásos déli úrangyala elimádkozásakor a pápa Mária közbenjáró szerepére hívta fel a hívők figyelmét, és mindenkit arra kért, hogy a békés jövő biztosításáért dolgozzon. Ferenc pápa beszédének fordítását teljes terjedelmében közöljük.


Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
Az Úr által nekünk adott új év naptárának első oldalára az Egyház mint egy gyönyörű miniatúrát a Boldogságos Szűz Mária, Isten anyja liturgikus főünnepét helyezi. A naptári évnek eme első napján szegezzük szemünket őrá, hogy anyai oltalma alatt újrakezdjük utunkat az idő ösvényein.
A mai evangélium (vö. Lk 2,16–21) visszavezet minket a betlehemi istállóhoz. A pásztorok sietve érkeznek, és megtalálják Máriát, Józsefet és a gyermeket; elbeszélik, milyen híradást kaptak az angyaloktól, hogy tudniillik az az újszülött a Megváltó. Mindenki elámul, miközben „Mária megőrizte mindezeket a dolgokat, és gyakran elgondolkodott rajtuk szívében” (Lk 2,19). A Szűz megérteti velünk, hogyan kell fogadnunk a karácsonynak, Jézus születésének eseményét: nem felszínesen, hanem a szívünkben. Megmutatja, hogyan lehet igaz módon fogadni Isten ajándékát: megőrizve szívünkben és elgondolkodva rajta. Mindnyájunkhoz szól a felhívás, hogy imádkozva szemléljük és ízleljük ezt az ajándékot, aki Jézus maga.
Isten Fia Márián keresztül vette fel a testi valóságot. Mária anyasága azonban nem szűkül erre: hitének köszönhetően ő Jézus első tanítványa is, és ez „kitágítja” az ő anyaságát. Mária hite fogja kiprovokálni Kánában az első „csodajelet”, mely hozzájárul a tanítványok hitének megszületéséhez. Mária ugyanezzel a hittel jelen van a kereszt lábánál, és fiául kapja János apostolt; végül pedig, a feltámadás után, az Egyház imádkozó anyjává válik, akire leszáll a Szentlélek pünkösd napján.
Anyaként Mária egy igen különleges feladatot lát el: Fia, Jézus és az emberek között helyezkedik el, amikor azok nélkülöznek, szűkölködnek, szenvednek. Mária közbenjár, mint Kánában, tudatában annak, hogy ő anyaként azt teheti, sőt kell tennie, hogy Fia elé viszi az emberek, különösen a leggyengébbek és legelesettebbek szükségeit. Épp az ilyen embereknek szenteltük a béke ma tartott világnapjának témáját: „Migránsok és menekültek: békét kereső férfiak és nők” – így szól a mai nap mottója. Ismételten szeretnék szószólója lenni ezeknek a fivéreinknek és nővéreinknek, akik békés jövőt szeretnének. E békéért, melyhez mindenkinek joga van, közülük sokan készek az életüket is kockáztatni azáltal, hogy utazásra vállalkoznak, mely az esetek többségében hosszú és veszélyes; készek arra, hogy fáradalmakat és szenvedéseket vállaljanak (vö. Üzenet a béke 2018-as világnapjára, 1).
Kérem, ne oltsuk ki a reményt szívükben, ne fojtsuk el békevágyukat! Fontos, hogy mindenki, az állami intézmények, a nevelési, segélyező és egyházi szervezetek mindent megtegyenek, hogy biztosítsák a békés jövőt a menekülteknek, a migránsoknak, mindenkinek. Adja meg nekünk az Úr, hogy nagylelkűen tudjunk azon munkálkodni ebben az új esztendőben, hogy egy szolidárisabb és befogadóbb világot hozzunk létre. Kérlek tieteket, imádkozzatok ezért, miközben veletek együtt Máriára, Isten anyjára és a mi anyánkra bízom a most elkezdődött 2018-as évet.
Az öreg orosz misztikus szerzetesek azt mondták, hogy a lelki megzavarodás idején Isten szent anyjának köpenye alá kell bújnunk. Gondolva a megannyi mai zavarodottságra, és elsősorban a migránsokra és a menekültekre, imádkozzunk, ahogyan ezek a szerzetesek tanították nekünk: „Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz!”

A Szentatya szavai az Angelus elimádkozása után:
Kedves testvéreim!
2018 küszöbén szívből kívánok minden jót mindenkinek, mindnyájatoknak az új esztendőben!
Szeretnék köszönetet mondani az Olasz Köztársaság elnökének jókívánságaiért, amelyeket hozzám intézett év végi üzenetében, melyeket szívből viszonzok, az olasz népnek pedig nyugodt és békés évet kívánok, amelyet Isten állandó áldása világít meg.
Elismerésemet fejezem ki a számos ima- és cselekvéskezdeményezésért, amelyet a béke érdekében szerveztek a világ minden részén a béke mai világnapjának alkalmából. Külön is gondolok a tegnap esti nemzeti békefelvonulásra Sotto il Monte településen, amelyet az olasz püspöki konferencia, az olasz karitász, a Pax Christi és az Actio Catholica szervezett. Köszöntöm a „Békét az egész földön” felvonulás résztvevőit, amelyet a Szent Egyed közösség szervezett Rómában és számos országban. Kedves barátaim, biztatlak titeket, hogy örömmel folytassátok szolidaritást vállaló munkátokat, különösen a városok peremén, a békés együttélés elősegítésére.
Köszöntelek titeket, kedves jelen lévő zarándokok! Külön is köszöntöm azokat, akik New Yorkból jöttek, a Kaliforniából érkezett zenekart és a massalengói „Pro Loco” csoportot.
Mindenkinek ismételten békés újévet kívánok az Úr kegyelmében, Máriának, Isten szent anyjának anyai közbenjárásával. Boldog újévet! Jó étvágyat az ebédhez! És ne feledkezzetek el imádkozni értem! A viszontlátására!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése