2018. január 7., vasárnap

Ferenc pápa: Jézus mindnyájunkkal sorsközösséget vállal a mindennapokbanFerenc pápa: Jézus mindnyájunkkal sorsközösséget vállal a mindennapokban

Január 7-én, a déli Úrangyala-imádság elimádkozásakor a Szentatya a keresztséget kérő Jézus alázatosságára, az emberrel sorsközösséget vállaló Isten nagyságára irányította a hívők figyelmét. Ferenc pápa beszédének fordítását teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
Az Úr megkeresztelkedésének a mai ünnepe lezárja a karácsonyi időszakot, és arra hív minket, hogy gondoljunk saját keresztségünkre. Jézus fel akarta venni a Keresztelő János által hirdetett és kiszolgáltatott keresztséget a Jordán folyónál. Az egy bűnbánati keresztség volt: akik kérték ezt a keresztséget, kifejezték azon vágyukat, hogy megtisztuljanak bűneiktől, és Isten segítségével megfogadták, hogy új életet kezdenek.
Így megértjük Jézus nagy alázatát: ő, akinek nem volt bűne, beáll a bűnbánók sorába, közéjük vegyül, hogy megkeresztelkedjen a folyó vizében. Mily nagy alázata van Jézusnak! Azáltal, hogy a bűnösökkel együtt megkeresztelkedett, kinyilvánította azt, amit karácsonykor ünnepeltünk: készségét arra, hogy elmerüljön az emberiség folyamában, hogy magára vegye az emberek gyarlóságait és gyengeségeit, hogy osztozzon azon vágyukban, hogy megszabaduljanak mindentől, legyőzzenek mindent, ami eltávolít Istentől és elidegenít testvéreinktől. Miként Betlehemben, a Jordán partjánál is megtartja Isten azt az ígéretét, hogy magára vállalja az emberi sorsot, és Jézus ennek a kézzelfogható és végérvényes jele. Ő felvállalt mindnyájunkat, ő magára vesz mindnyájunkat, az életben, a mindennapokban.
A mai evangélium kiemeli, hogy Jézus „amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek, mint egy galamb, leszáll rá” (Mk 1,10). A Szentlélek, aki a teremtés kezdetétől fogva működött, és vezette Mózest a néppel együtt a pusztában, most teljesen leszáll Jézusra, hogy erőt adjon neki küldetése teljesítéséhez a világban. Arról a Lélekről van szó, aki Jézus megkeresztelését és a miénket is végbeviszi. Ő az, aki megnyitja a szív szemét az igazságra, a teljes igazságra, aki életünket a szeretet ösvényén vezetgeti. Ő az, akit az Atya mindnyájunknak ajándékul adott keresztségünk napján. Ő az, aki megérezteti velünk Isten megbocsátásának gyengédségét. És ismét csak ő, a Szentlélek az, aki által az Atya kinyilatkoztató szava felhangzik: „Te vagy az én Fiam!” (Mk 1,11).
Jézus megkeresztelkedésének ünnepe minden keresztényt arra hív, hogy emlékezzen vissza saját keresztségére. Nem tehetem fel nektek a kérdést, hogy emlékeztek-e keresztségetek napjára, hiszen legtöbbeteket csecsemőként keresztelték meg, mint engem. De felteszek nektek egy másik kérdést: emlékeztek-e keresztségetek dátumára? Tudjátok-e, melyik napon kereszteltek meg titeket? Mindenki gondolkodjon! Ha nem ismeritek a dátumot, vagy elfelejtettétek, amikor hazamentek, kérdezzétek meg anyukátoktól, nagymamátoktól, a nagybácsitól, a nagynénitől, a nagypapától, keresztapátoktól, keresztanyátoktól. Erre a dátumra mindig emlékeznünk kell, mert ez egy ünnepi dátum, megszentelődésünk kezdetének dátuma, amikor az Atya nekünk adta az ő Szentlelkét, aki állandóan előrehaladásra késztet minket. A nagy megbocsátás dátuma. Ne felejtsétek el megkérdezni: mi keresztségem dátuma?
Kérjük a Boldogságos Szűz Mária anyai közbenjárását, hogy minden keresztény egyre jobban megértse a keresztség ajándékát, és elkötelezze magát annak következetes megélése mellett, tanúságot téve az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetéről.
***
Ferenc pápa szavai az Angelus elimádkozása után:
Kedves testvéreim!
Köszöntelek mindnyájatokat, római hívek, Olaszországból és már országok érkezett zarándokok! Külön is köszöntöm a Dél-Koreából és a Biellából jött híveket.
Idén is, Jézus megkeresztelkedésének mai ünnepén, örömömre szolgált, hogy gyermekeket keresztelhettem, összesen harmincnégyet. Isten anyjának anyai oltalmába ajánlom őket és minden, nemrég megkeresztelt kisgyermeket, hogy szüleik és keresztszüleik példaadásától segítve növekedjenek az Úr tanítványaiként.
Mindenkinek szép vasárnapot kívánok, valamint jó utat az új esztendőben, amelyet nemrég megkezdhettünk annak a világosságnak köszönhetően, amelyet Jézus adott nekünk az ő születésével.
Ne felejtsétek el a házi feladatot: mi keresztségem dátuma? Melyik napon kereszteltek meg? Rendben?
Legyetek olyan jók, ne felejtsetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! A viszontlátásra!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése