2018. január 8., hétfő

Ferenc pápa: A gyengébbek megvetése a sátán műveFerenc pápa: A gyengébbek megvetése a sátán műve

Mi hajt bennünket belülről arra, hogy gúnyt űzzünk a gyengébbekből? – Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában január 8-án bemutatott reggeli szentmisén azokat a Bibliában előforduló eseteket kommentálta, amelyekben az erősebb megalázza a gyengébbet.

E mögött a viselkedés mögött az ördög áll, akiben nincs együttérzés – hangsúlyozta a Szentatya.
A napi liturgia olvasmánya Sámuel könyvéből (1Sám 1,1–8) Elkána két feleségéről szól: Hannáról és Fenennáról. Elkána és Hanna voltak Sámuel próféta szülei. Fenennának két gyermeke volt, míg Hannának egy sem született. A szerencsés asszony ahelyett, hogy vigasztalta volna meddő társát, minden alkalmat megragadott arra, hogy megalázza és bántsa, keményen fölhánytorgatva gyermektelenségét.
A Bibliában többször előfordul hasonló eset, például ez történik Ábrahám két felesége: Hágár és a meddő Sára között. De a férfiakra is jellemző a magatartás, hogy gúnyt űznek a gyengébből, és megvetéssel viseltetnek iránta, mint ahogy Góliát és Dávid esete mutatja. De gondoljunk Jákob feleségére, vagy Tóbiáséra is, akik megvetik szenvedő férjüket. Kérdem én: mi van belül ezekben az emberekben? Mi van bennünk, mi visz arra, hogy megvessük, bántsuk, kigúnyoljuk a nálunk gyengébbeket? – kérdezte a pápa, majd így folytatta: Az érthető, amikor az erősebbel van bajunk, az irigység vezérel minket… De a gyengébbekkel? Mi hajt bennünket belülről erre? …mintha szükségem lenne rá, hogy megvessem a másikat, hogy magabiztosabb legyek. Mintha szükséglet lenne…
A gyerekek között is ez történik – folytatta Ferenc pápa, majd fölidézett egy emléket saját gyerekkorából. A negyedben, ahol lakott, élt egy elmebeteg asszony, Angiolina, aki egész nap az utcákat rótta. Az asszonyok adtak neki némi ennivalót, néhány ruhát, de a gyerekek kicsúfolták. Azt mondták egymásnak: „Menjünk, keressük meg Angiolinát, hogy szórakozzunk kicsit.” Mennyi gonoszság van a gyerekekben is, hogy a gyengébbet bántják – kommentálta a Szentatya.
Ma is ezt látjuk folyton az iskolákban, a bullying (megfélemlítés, terrorizálás, megalázás, szekálás – a szerk.) jelenségét, amikor erőszakosak a gyengékkel, csak azért mert kövér vagy ilyen, vagy olyan, külföldi vagy fekete… bántják a gyerekeket, a fiatalokat. Nemcsak Fenenna, Hágár vagy Tóbiás és Jákob felesége, hanem a gyerekek is. Ez azt jelenti, hogy van bennünk valami, ami erre ösztönöz minket. A gyengébb elleni erőszakra. És azt hiszem, hogy az áteredő bűn egyik nyomáról van szó – fejtette ki Ferenc pápa.
A pszichológusoknak talán megvan a maguk magyarázata rá, hogy miért akarjuk megsemmisíteni a másikat pusztán azért, mert gyenge, de én azt mondom, hogy ez az áteredő bűn egyik nyoma. Ez a sátán műve. És valóban a sátánban nincs is együttérzés. Így amikor vágyat érzünk arra, hogy jót tegyünk, a szeretet cselekedeteit, azt mondjuk, hogy a Szentlélek sugallja ezt nekünk. Amikor pedig azt a vágyat vesszük észre magunkban, hogy bántsuk a másikat, mert gyenge, kétség nem fér hozzá, hogy ott van az ördög. Mert a másik elleni erőszak az ördög műve. Kérjük az Úrtól az együttérzés kegyelmét: Istenét, aki együttérez velünk, és segít, hogy előrehaladjunk – fohászkodott végül a pápa.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése