2018. január 9., kedd

Évközi első hét keddjeÉvközi első hét keddje


Azt követően, hogy Jézus prófétai módon meghirdeti Isten országát és elkezd tanítványokat gyűjteni maga köré, Márk evangélista a Genezáreti-tó partján lévő város, Kafarnaum zsinagógájába vezet minket. Jézus itt tanít egy szombati napon, illetve meggyógyít egy tisztátalan lélektől, azaz ördögtől megszállt embert. E jelenet tehát két elemet tartalmaz, a tanítást és a csodajelet, amelyek szorosan összetartoznak. A későbbiekben többször is találkozunk majd azzal, hogy a csodák és csodás gyógyítások nem öncélúak, hanem mintegy igazolják Jézus szavainak igazságát. A csodák által maga Isten mutat különleges jeleket, hogy az emberek hitre ébredjenek.
A mai evangéliumi részletben kétszer is elhangzik, hogy Jézus tanításának hatalma van, egyrészt a csoda előtt, másrészt azt követően. A hallgatóság megérzi, hogy Jézus szavaiban különleges erő rejlik, tanítása nem hasonlítható a többi írástudó tanításához, és ez abban is megmutatkozik, hogy szavában rejlő isteni erőnek még a gonosz lelkek sem képesek ellenállni. Ez az erő az ember javát, üdvösségét szolgálja, miként maga a tanítás is az üdvösségre vezető egyetlen igazság. Nem elég azonban elcsodálkoznunk, meglepődnünk a tanításon és annak erején, hanem érdemes azt hittel elfogadnunk és követnünk. Ha megértem Jézus tanításának újszerűségét és engedem, hogy az Úr minden ördögtől származót kiűzzön belőlem, akkor megújulhat Istennel való kapcsolatom.
© Horváth István Sándor

Imádság

Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus! Adj nekem kedvet és lehetőséget, hogy téged mindinkább megismerhesselek, mindjobban megszeresselek és egyre hívebben kövesselek! Buzdító kegyelmed hívása nálam ne süket fülekre találjon, hanem legyek mindenkor kész, hogy akaratodat odaadással teljesítsem! Szembefordulok önszeretetemmel és önzésemmel, s követlek a gyalázatban, szegénységben és üldöztetésben. Teljesen újjá akarok születni, a régi magamat levetkőzni, hogy már ne én éljek, hanem te énbennem.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése