2018. január 10., szerda

Évközi első hét szerdájaÉvközi első hét szerdája


Az evangéliumi jelenet Simon Péter anyósának meggyógyításával kezdődik, amelyet további gyógyítások és ördögűzések követnek, de ezeket nem részletezi az evangélista. Az emberek és köztük az első tanítványok megtapasztalják, hogy Jézus szavaiban és cselekedeteiben megnyilvánul Isten hatalma. Ez a tény lelkesedést és örömöt vált ki az emberekből, akik részéről természetes az a reakció, hogy Jézushoz viszik a betegeket a gyógyulás reményében. E lelkesedésről árulkodik a Jézushoz elsőként csatlakozó tanítványok felkiáltása: „Mindenki téged keres!” Itt azonban nincs arról szó, hogy a tanításnak ment volna ilyen gyorsan híre vagy annak volna ilyen gyors hatása, hanem inkább a gyógyításoknak köszönhető, hogy az emberek Jézust keresik. Amikor Jézus ezt megtudja, inkább kitér az őt kereső tömeg elől, elindul más városokba és falvakba, mégpedig azért, hogy saját szavai szerint ott is hirdesse az evangéliumot. Helyesen gondoljuk, hogy Jézus is érzi a hangsúlyeltolódást, nem szeretné, ha az emberek csupán a gyógyítások miatt keresnék őt, hiszen akkor könnyen elveszne az igehirdetés, mint küldetésének lényeges eleme.
A történetben érdemes felfigyelnünk még két mozzanatra. Először is arra, hogy Jézus imádkozik, fontosnak tartja, hogy az imádságban kapcsolatban legyen az Atyával. Másrészt arra, hogy Jézus törődik az emberekkel, akik tanítására szomjaznak és törődik a betegekkel, akik segítségét várják.
© Horváth István Sándor

Imádság

Istenünk, irgalmas Atyánk! Te Fiadban, Jézus Krisztusban újjáteremtetted az embert. Amikor pedig arra hívsz minket, hogy éljünk veled, éljünk a te szeretetedben, akkor meghívást kapunk az újjászületésre. Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Neked köszönhetjük létünket, a te teremtményeid és a te képmásod vagyunk.
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése