2018. január 8., hétfő

Évközi első hét hétfőjeÉvközi első hét hétfője


Márk evangélista beszámolója szerint Keresztelő János küldetése azzal ért véget, hogy megkeresztelte Jézust. A megkeresztelkedés eseményét követően kezdődik Jézus nyilvános működése, amelyről a következő időszakban fogunk olvasni. Mielőtt azonban az evangélista elkezdené részletesen ismertetni az útnak induló Jézus tanítását és a tanító utak eseményeit, mintegy összefoglaló jelleggel az olvasók elé tárja ezen utak lényegét és célját: Jézus azért jött el a világba, hogy Isten országának evangéliumát hirdesse. Az örömhír azért hangzik el, hogy az emberek megtérjenek, azaz rátaláljanak az irgalmas Istenre.
Jézus felhívása így hangzik: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” Jézus tehát az Istennel való kapcsolat megújítására hív minket. Lényeges, hogy a hívás azt követően hangzik el, hogy a megkeresztelkedéskor fény derült arra, hogy Jézus milyen kapcsolatban van az Atyával, tudniillik ő a mennyei Atya szeretett Fia. A későbbiekben ugyanis ki fog derülni, hogy Jézus tulajdonképpen abban látja az említett új kapcsolat lényegét, hogy az ember úgy nézzen Istenre, mint az ő szerető Atyjára és tekintse önmagát Isten gyermekének. Jézus elhozza közénk Isten országát, egészen közel hozza hozzánk az Istent, ővele elindulhatunk a hit útján, amely az irgalmas Atyához vezet.
© Horváth István Sándor

Imádság

Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközéül gyarló embereket választasz, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem benned a legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak általad rendelt egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel tiszteljem, s így isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem szent akaratodat.
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése