2017. március 16., csütörtök

Minden káros szenvedélytől mentesek legyünk! Add meg Urunk!Minden káros szenvedélytől mentesek legyünk! 
 Add meg Urunk!Hát, így állunk. Ugye nem rólam szól Jézus mai kijelentése: „Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem fognak hinni!”
Jézus a feltámadott! Akinek hinnem kell! Ha már Mózesnek és a prófétáknak – a papoknak, a a levitáknak, és az írástudóknak szava kevés, Jézusé még mindig az, mely hitre akar engem buzdítani. Tanítani. Olyan hitre, mely életet jelent. Nem csak nekem, de életet akar adni másoknak is! Persze, az a szegény, aki mint Lázár is, koldulja az igazságot, kéri attól a kincset, akiből Isten Szentlelke által áradni akar.
El kell tudnom fogadnom azt, hogy nekem vannak kincseim. Melyeket Isten bízott rám. Olyan talentumok, melyeket azért kapom, hogy megsokszorozzam azokat. Mikor eljön, azt mondhassa nekem az Atyám, hogy „Jól van, derék és hű szolga! A kicsiben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe.” [Mt 25,21]
A kicsinyhitűségem bizony a gonosz mesterkedése. Ami visszatartani kész attól, hogy tegyem, tehessem azt, amit Isten vár tőlem. De lám, Isten nem alkalmaz ilyen fondorlatos eszközöket arra, hogy rábírjon a cselekvésre! Isten türelmes, megengedő, és bizalommal teljes. Akarja, hogy én növeljem magamban azt a hitet, mely cselekvésre bír, mely képessé tesz rá, hogy megtegyem azt a jót, ami az isteni.
Fel kell ismernem azt, hogy keresztségemben, felkentségem olyan érdem, kiváltság, mely bizalmat szavaz nekem! Isten munkatársa lehetek Isten országának építésében! Ami, Pál apostol szavain keresztül válik egyértelművé, hogy hogyan kell gondolkodnom Isten országáról: „Isten országa ugyanis nem étel és nem ital dolga, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben.” [Róm 14,17]
Te, Atyám, méltónak találtál rá, hogy szolgád, így társad legyek országod építésében. Szentlelkedet társítsd Jézus barátságához, akit elfogadok és követni akarok, mint mestert, mint tanítómat. De Lelked legyen, Ki bennem véghezviszi azt a csodát, mely a tudás, az ismeret, által életté válhat általam, dicsőségedre! Ámen


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése