2017. június 13., kedd

Jézus Szíve, szent igazságosság és szeretet tárháza, Irgalmazz nekünk!Jézus Szíve, szent igazságosság és szeretet tárháza,
Irgalmazz nekünk!


A zavart az teremti, aki nem egyértelmű! Egyértelművé lenni az által, hogy az igen legyen igen, és nem, nem! Vagyis: amit mondok, úgy is tegyek. Ne mérjem szavaimat, melyek belőlem valók, mégis másoknak szólnak másként, mint magamat. Azaz: a szavaim szerint éljek, és ha már élem, szólhatnak! Jézus, erre az egyértelmű példa számomra!
Amikor azt mondja, hogy „Ti vagytok a föld sója”, „Ti vagytok a világ világossága”, akkor azt akarja tudatosítani bennem, hogy rám bízza a szentség ízét és fényét.
Hogy, amit Ő ad számunkra, azt mi vigyük, és adjuk tovább. Az életünk és szavunk harmóniájával. Ne legyen diszharmónia bennünk! Krisztus szava éljen bennem, és ha már él, hirdessem!
A zavart az teremti, aki nem egyértelmű! „Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van.” A jótetteim nem attól jók, hogy én jófejkedek, jó fej próbálok lenni, hanem attól, hogy a szentnek, Jézus Krisztusnak igazságából élek, vagyis szavait és tetteit váltom életemmel életre! Ez nem azt jelenti, hogy másolom Őt. A világosságot nem az esztelen és ösztönös megfelelési kényszer teremti meg, hanem a megszemélyesülő tanítás. Ahogy a tanítvány dolga sem az, hogy biflázza a tananyagot, hanem az, hogy értelmesen használja fel, építse be a mindennapjaiba a tanultakat. A fényt hordozni nem azt jelenti, hogy elfújom a gyertyát, és gyújtok helyette máglyát, vagy reflektort. A fény több mint a fényt teremtő eszköz. Az maga a csoda, az éltető közeg, mely eszköztelenül, eszköz nélkül is világot teremt!
Képesnek lenni rá, előbb alkalmassá kell lennem rá, hogy befogadjam a fényt, a világot, melyet Krisztus fénye gyújt és éltet!
A zavart az teremti, aki nem egyértelmű! Jézus a keresztény öntudatra próbál nevelni! Mely tudatos, felelős, elkötelezett, elszánt, és szikla szilárd. Nem inog meg, nem forgolódik, nem dörgölődzik, mert bizalmát bele helyezi Krisztus kinyilatkoztatásába, nem keresve más istenek ínycsiklandózó kegyeit, kedvét szolgálva.
Ferenc pápa, 2014.02.09.-én, a mai evangélium gondolatára utalva, felteszi minden keresztény, és keresztyén számára a nyugtalanító kérdést: „Ti hogyan akartok élni? Mint egy égő, vagy mint egy eloltott lámpás? Égő vagy eloltott? Hogyan akartok élni?”
Honnan való az én hitem? Mire való az én hitem? Kire bízom az én elmémet, melyet alárendelek a hitnek, vagy, … melynek alá vetem a hitemet?
Krisztus ízét ízlelem, Krisztus fényét hordozom? Istenem, Mennyei Atya! Tisztítsd meg elmémet és lelkemet, szívemet és értelmemet bölcsességed által! Ámen


  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése