2017. június 16., péntek

Évközi tizedik hét csütörtökÉvközi tizedik hét csütörtök


Jézus újszövetségi törvényének, a szeretet parancsának irányába fejlődik a kereszténység. Az első tanítványok felismerték, hogy Jézus többet kíván tőlük, mint a régi, ószövetségi előírások megtartását. Pontosan erről beszél Jézus a mai evangéliumban, amely szerint többet vár el követőitől, mint a farizeusok vallásossága, akik koruk leginkább törvénytisztelő zsidói voltak. Jézus egy újfajta erkölcsi magatartást hirdet meg. Sok ember annak tökéletes megvalósítására törekszik, hogy „a sértés ne maradjon viszonzatlan.” Ha valaki haragszik ránk, jogosnak tartjuk, hogy mi se szívleljük őt. Ha bárki rosszul szól hozzánk, sokszor mi is mindjárt durván szólunk hozzá. Milyen jó volna, ha megértenénk, hogy Jézus új törvényt adott nekünk, a szeretet törvényét. A szeretet nem viszonozza a rosszat, de még fel sem rója azt. A bosszú, a harag és a visszavágás helyett Jézus azt kéri tőlünk, hogy bocsássunk meg. Milyen jó lenne, ha mindig a krisztusi szeretet törvénye szerint élnénk!
Ehhez kívánkozik még egy gondolat, ami részben kapcsolódik a tegnapi szakaszhoz is: Jézus nem a törvények jogi szemléletű megtartását szorgalmazza, hanem azok erkölcsi támpontjai, a hit, a remény és a szeretet a fontos nála. Ezeket az erkölcsi értékeket az általa elküldött Szentlélek oltja szívünkbe.
© Horváth István Sándor

Imádság

Engedd, én Istenem, hogy a te szent Fiad áldozatának gyümölcsét érezzem. Az igaz hit és a keresztény szeretet által szent Fiadba olts be engem, hogy én őbenne és ő énbennem lakozzék. Engedd, Uram, hogy azt az üdvösséget, amelyet nekünk haláloddal nyertél, magunkhoz kapcsoljuk. Gyógyítsd meg lelki sebeinket; ne utáld meg, irgalmas szamaritánus, háládatlan szolgáidat. Azon szeretetért, mely téged a földre hozott, tisztítsd meg az én bűnös lelkemet.
Pázmány Péter
  


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése