2017. június 13., kedd

Ferenc pápa: A keresztény ember derűs, az életével dicsőíti IstentFerenc pápa: A keresztény ember derűs, az életével dicsőíti Istent

A hegyi beszéd buzdítása szerint legyünk a föld sója és a világ világossága, Szent Pál szavait követve törekedjünk Isten „igen”-jévé válni – állt a pápa reggeli homíliájának középpontjában a június 13-án a Szent Márta-házban bemutatott szentmisén.

A kedd reggeli szentmisén részt vett az éppen ülésező C9, a bíborosi tanács kilenc tagja. A testület nagyjából kéthavonta tart kétnapos megbeszélést, hogy többnyire a pápa jelenlétében megvitassák az Egyház fontos aktuális kérdéseit és tanácsokat adjanak a szentatyának péteri szolgálata betöltéséhez.
Ferenc pápa a napi olvasmányokból három szót emelt ki, melyek az egész bibliai üzenetet hordozzák: igen, és világosság. Három erős evangéliumi szó, melyek döntő jellegűek az evangélium hirdetésében.
Ez a három szó az evangélium erejét jelzi, amely tanúságtételre és Isten dicsőítésére indít. A Pál apostol által említett „igen”-ben találjuk meg Isten minden ígéretének teljesülését Jézus Krisztusban. Jézusban ugyanis minden beteljesedett, ezért ő maga a teljesség – hangsúlyozta a pápa. – Jézusban nincsen „nem”, ő mindig „igen” – az Atyja dicsőségére. De mi is részesülünk Jézusnak ezen „igen”-jében, mert ő kent fel bennünket, ő pecsételt meg minket, amikor nekünk adta a Szentlélek foglalóját. Tehát felkenve és megpecsételve a kezünkben hordozzuk a Lélek foglalóját, aki pedig a végleges „igen” felé visz bennünket, a mi teljességünkre. Ugyanaz a Szentlélek segít bennünket, hogy só és világosság legyünk, vagyis a Lélek indít minket tanúságtételre.
„Minden pozitív” – folytatta Ferenc pápa. – A keresztény tanúságtétel só és világosság. Világosság, mely megvilágosít, de aki elrejti a fényt, és elbújik az „egy kicsit igen és egy kicsit nem”-ben, Istennel szemben tanúskodik, mintegy ellen-tanúságtétellel: az a magatartás, melynek van világossága, de nem láttatja, az nem dicsőíti a mennyei Atyát; az, akinek van sója, és megtartja magának, nem adja tovább, hogy meg ne romoljon. Igen-igen, nem-nem: ezek azok a döntő szavak, amelyeket az Úr tanított nekünk. Ami ezen túl van, az ördögtől ered. Éppen ez azon bizonyosság és tanúságtétel magatartása, amit az Úr Egyházára és ránk, megkereszteltekre hagyott.
A Krisztusban való ígéretek teljességében való bizonyosság azt jelenti, hogy Krisztusban minden beteljesedett. A mások iránti tanúságtétel az Istentől Krisztusban kapott adomány, melyet a Szentlélekben való fölkenés adott nekünk. Ebben áll a keresztény élet: megvilágosítani, és segíteni abban, hogy az üzenet és az emberek meg ne romoljanak, miként a só – utalt a pápa Jézus szavára, aki azt mondta, hogy a só ízét veszítheti. – Ha tehát a fényt elrejtik és a só elveszíti ízét, a tanúságtétel hatástalan marad. Ez akkor történik, amikor nem fogadom el a fölkenést, nem fogadom el a pecsétet, nem fogadom el a Szentlélek foglalóját magamban. Vagyis amikor nem fogadom el az „igent” Jézus Krisztusban.
A keresztény válasz Ferenc pápa szerint nagyon egyszerű és nagyon szép; oly sok reményt ad. Megkérdezhetjük magunktól: Fény vagyok mások számára? Só vagyok mások számára? Só, mely megízesíti az életet és megvéd a megromlástól? Jézushoz kapcsolódom-e, aki maga az „igen”? Fölkentnek, megpecsételtnek érzem-e magam?
A keresztény ember derűs, amikor életével dicsőíti az Istent. Hétköznapi nyelven fogalmazva Ferenc pápa megállapította: a fénnyel eltelt emberről mondják, hogy derűs, sugárzik, mint a nap.
Ez az Atya fénye Jézusban, akiben beteljesedtek az ígéretek. Ez a Szentlélek visszfénye bennünk, akit elnyertünk. De miért kaptuk meg ezt? – tette fel a kérdést a pápa. – A mai nap olvasmányai válaszolnak rá: mert Jézus által száll fel Istenhez a mi „ámenünk”, az ő dicsőségére. Jézus maga mondja nekünk: „Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket magasztalják mennyei Atyátokat!”
Kérjük ezt a kegyelmet, hogy Krisztushoz kapcsolódva, Krisztusba gyökerezve, a Jézus Krisztusban beteljesedett ígéretek teljességében éljünk, hogy egészen „igenné” legyünk, és hordozzuk e teljességet tanúságtételünk világosságával és sójával az emberek számára, a mennyei Atya dicsőségére! – zárta Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmiséje homíliáját.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése