2017. június 11., vasárnap

Ferenc pápa látogatása az olasz államfőnél: Reménnyel tekintek OlaszországraFerenc pápa látogatása az olasz államfőnél: Reménnyel tekintek Olaszországra

A pápa június 10-én, szombaton délelőtt hivatalos látogatást tett Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknél a Quirinalis-palotában. Az elnök 2015. április 18-án, nem sokkal államfővé választása után találkozott a szentazyával a Vatikánban.

Beszéde elején Ferenc pápa elmondta: e találkozó beleilleszkedik a Szentszék és az olasz állam közötti kapcsolatokba; mostani útja annak a látogatásnak a viszonzása, melyet Matterella elnök 2015. április 18-án, nem sokkal államfővé választása után tett a Vatikánban.
Reménnyel tekintek Olaszországra! – hangsúlyozta a pápa. Ez a reménység a szülők és nagyszülők iránti hálás emlékezetben gyökerezik, akik közé az én szüleim és nagyszüleim tartoznak, mert a gyökereim ebben az országban vannak. Hálásan gondolok a megelőző nemzedékekre, amelyek Isten segítségével előrevitték az alapvető emberi értékeket: az emberi személy méltóságát, a családot és a munkát, amelyek ma az olasz köztársaság alkotmányának középpontjában állnak.
A szentatya utalt azokra a problémákra, melyekkel Olaszországnak és egész Európának szembe kell néznie – így a fundamentalizmus táplálta nemzetközi terrorizmus, a súlyosbodó háborúk, a világ számos térségének társadalmi és anyagi bizonytalansága, a fiatal nemzedékek nehézségei, a stabil és méltó munkahelyek hiánya.
A szentatya örömének adott hangot, hogy polgárainak nagylelkűsége és elkötelezettsége révén Olaszország bőséges lelki tartalékaihoz folyamodik, és igyekszik a kihívásokat növekedéssé és új lehetőségekké alakítani. Ennek bizonyítéka a menekültek befogadása, akik itt szállnak partra, továbbá az elsősegélynyújtás a Fölközi-tenger térségében, valamint számtalan polgári és egyházi önkéntes elkötelezettsége. A pápa utalt az ország középső részét sújtó természeti katasztrófákra, amelyeket erős lélekkel viseltek el. A migránsválság kapcsán elismeréssel szólt az olasz állam és a lakosság közös erőfeszítéséről, melynek forrása a valódi keresztény hit, ami az olaszok igazi karakteréhez tartozik. Néhány nemzet nem tudja egyedül hordani az összes terhet, éppen ezért nemzetközi együttműködésre van szükség – hangsúlyozta a pápa.
A mai kihívások a közjó tekintetében elsősorban a közhatalmat, a munkaadókat és a szakszervezeteket érintik. Ennek kapcsán személyes tapasztalataira, köztük genovai élményeire emlékeztetett Ferenc pápa, a méltó munka megteremtésének lehetőségét kérve. Kiemelte a fiatalok nehéz helyzetét a családalapítás tekintetében, melyhez hozzájárul a megfelelő munkahelyek száma. E téren erőfeszítésekre és kezdeményezésekre van szükség, hogy a pénzügyi forrásokat e célkitűzések szolgálatába állítsák, és elkerüljék a spekulatív jellegű beruházásokat – szögezte le a szentatya. A stabil munkahely és a megfelelő családpolitika a fenntartható fejlődés alapkövetelményei. A pápa arra kérte a politikai és közigazgatási felelősöket, hogy türelemmel és alázattal szolgálják a közjó e céljait, törekedjenek megerősíteni a lakosság és az intézmények közötti kapcsolatokat.
Olaszországban az Egyház élő valóság. A II. vatikáni zsinat társadalmi tanítása jegyében kívánatos az együttműködés az egyházi és politikai közösség között, mivel ugyanazon személyek szolgálatában állnak. Ferenc pápa utalt az Egyház és az állam az olasz alkotmányban rögzített különválasztására, mely szerint az állam világi jellege nem ellenséges, hanem barátságos és együttműködésre kész, „pozitív” – ahogy XVI. Benedek fogalmazott.
Az ország és az egyetemes Egyház kormányzásának kapcsolatát megkönnyíti az olasz állam készsége és együttműködése Péter utódának küldetésével – mondta Ferenc pápa. „Isten áldja és oltalmazza Itáliát!” – zárta beszédét az olasz köztársasági elnöknél tett hivatalos látogatása során.
Az elnöki palota kertjében a pápa találkozott kétszázötven fiúval és lánnyal, akik a földrengés sújtotta térségből érkeztek, és énekkel köszöntötték a pápát és az olasz államfőt. A fiatalokkal való találkozáskor Ferenc pápa egy olasz alpesi dalt idézett, mely szerint „a hegyre mászás igazi sikere nem abban ál, hogy nem esünk el, hanem hogy nem maradunk fekve, és mindig felkelünk”.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése