2015. július 6., hétfő

Évközi tizennegyedik hét hétfőjeÉvközi tizennegyedik hét hétfője


Két csodáról olvasunk a mai evangéliumban. A Kafarnaumban élő elöljáró azt kéri Jézustól, hogy támassza életre halott leányát, amelyet ő a házukba érve megtesz. Bár Máté evangélista nem említi, de Márk és Lukács írásában szerepel, hogy az elöljárót Jairusnak hívták, illetve az is, hogy a kislány tizenkét éves volt (vö. Mk 5,21-43 és Lk 8,40-56). A leírások kissé különböznek, mert Márknál és Lukácsnál a leány halálán van és gyógyulást kér számára az apja. Útközben egy másik csoda is történik, egy asszony meggyógyul tizenkét éve tartó betegségéből.
A két csoda hátterében észrevesszük az érintést, mint közös elemet. Az elöljáró azt kéri, hogy az Úr kezének érintésével segítsen leányán: „Jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel” (Mt 9,18). A beteg asszony pedig abban reménykedik, hogy már attól is meggyógyulhat, ha megérinti Jézus ruhájának szegélyét. Mindketten hisznek tehát az érintés erejében. Ha Jézus megérint egy beteget, akkor az meggyógyul. Ha megérint egy halottat, akkor az életre kel. S ha valaki őt érinti meg, akkor szintén gyógyulásban részesülhet.
A gyógyulást, az üdvösséget, az újjászületést és az irgalmasságot ajándékozó Jézus engem is szeretne megérinteni. Testi bajaimra enyhülést akar adni, lelki betegségeimtől, bűneimtől meg szeretne szabadítani. Irgalmas Jézus! Érints meg engem! Adj nekem gyógyulást! Adj nekem bűnbocsánatot és lelki újjászületést!
© Horváth István Sándor
Imádság:

Urunk, mindenütt te vagy körülöttünk. De mintha hályog borulna szemünkre. Ragyogtasd föl nekünk mindenünnen a te egyetemes arcodat. Ragyogásod vágjon le mélyre, bevilágítva legbensőnkbe, azokat a sűrű sötétségeket is, amelyeknek ölén mozgunk. Erőd nyomán végezzük el a nagy átalakítást, amely után eped teremtett világod: és megújítod a föld színét!
Teilhard De Chardin Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése