2017. április 29., szombat

Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében. Bízunk benned!Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
Bízunk benned!Gyökerek! Jézus gyökerei az Atyában vannak! Aki mindent átadott Neki, azért, hogy akinek ki akarja nyilatkoztatni, annak kinyilatkoztathassa. Erről a dologról Jézus úgy vélekedik, hogy mindenki, akinek igénye van rá - amit úgy is mondhatok, hogy akiben annyira elégtelen az igazság utáni vágy, annyira szomjazza, hogy már képes megérteni, hogy azt senki más nem elégítheti ki, csak Isten, és az, Aki Istentől való – forduljon nyugodtan Hozzá, mert Ő kész megosztani vele! Jézus azt is kimondja, hogy Isten igazságának emberként való hordozása, bizony teher, amit hordozni csak alázattal, és szelídséggel lehet, amit Tőle kell megtanulnunk. Ha sikerül megértenem Jézus ’titkát’, akkor nyugalmamra fogok találni, ezt ígéri Ő.
Azt is meg kell fejtenem, fejtenünk, Jézus hogy érti azt, hogy „az én igám édes és az én terhem könnyű”. Nem gondolom erről sem azt, hogy Jézus, feltétlenül az általunk értelmezett tartalommal próbálja megtölteni e fogalmakat. Jézusról azt biztosan merem állítani, hogy nem akarja Isten gondolatmenetét, és fogalomkészletét feltétlenül a mi értelmezésünkre felcserélni. Inkább akarja azt elérni, hogy próbáljunk mi, belehelyezkedni Isten gondolatvilágába, és átalakítani értelmünket, Isten szándékára. A világosság fiai azok, akik megértik, hogy nem istenek, mégis, emberként Isten kegyelméből, irgalmassága által közösségre juthatnak Istennel, ha alázatossá és szelíddé válnak, Jézushoz hasonlóan.
Mert, Jézus nagyon jól látja, hogy a világ fiai – mi mind -, mindegyikünknek van saját igazsága. De azt is látja, hogy sajnos, inkább hajlunk arra, hogy a sajátunkon túl, mások igazságából kovácsoljunk magunknak érdemeket! Éppen ezért int, figyelmeztet, hogy egyedül Isten igazsága alkalmas arra, hogy javunkra váljon!
Ne legyen más törvényünk, ne legyen más istenünk, és ne legyen más igazságunk, mint az Egyetlen, az Igaz, a minden embert egyként tisztelő, szerető, és vonzani képes Istenből való, Őt elfogadó!
Benned megnyugodni, Krisztussal közösségre jutni, Szentlelkedből táplálkozni, segíts engem Istenem! Ámen


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése