2017. április 25., kedd

Szent Márk evangélistaSzent Márk evangélista


A Nikodémussal való beszélgetés második részletét olvassuk a mai napon az evangéliumban. János evangélista nem árulja el pontosan, hogy milyen céllal érkezik Jézushoz Nikodémus, aki írástudó volt és a farizeusok csoportjához tartozott. Bizonyára hallhatott Jézus csodáiról és arról, hogy a csodák láttán sokan hittek benne. Nikodémus még nem jutott el a hitre, és világosabban szeretne látni, többet szeretne megtudni Jézusról. Éjszaka keresi fel őt, aminek vélhetően az az oka, hogy a többi farizeus előtt szégyelli magát amiatt, hogy érdeklik a Jézus által véghezvitt csodák, illetve érdeklődést tanúsít tanítása iránt. Talán nem is számított arra, hogy a Jézussal való első találkozása során olyan komoly vallási kérdés kerül szóba, mint a lelki újjászületés, amely az Úr kijelentése szerint a hit által a Szentlélekben történik. Talán nem értett meg mindent világosan az elhangzottakból, de felébred benne egy jószándékú kíváncsiság. Engedi, hogy Jézus vezesse az ő gondolatait és tanítsa őt.
Ez a hozzáállás, Nikodémus magatartása nagyon tanulságos számunkra, mert nem csupán kíváncsiság vezeti, hanem lelkének nyitottsága, amely igazságra szomjazik. Nem a maga igazságát akarja Jézussal közölni, hanem kérdést tesz fel: Hogyan lehetséges az újjászületés?
Az örök élet igéit Jézus adja nekünk. Engedem-e, hogy neveljen, tanítson?
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézusunk, ments meg bennünket attól, hogy elforduljunk tőled, megfeledkezzünk gondviselésedről és a lelki értékekről, amelyeket neked köszönhetünk. Ments meg minket attól, hogy szívünkön eluralkodjon a kapzsiság, a telhetetlenség és a gazdagodás féktelen vágya! Taníts minket egyszerűségre és szegénységre, hogy mindig elégedettel legyünk azzal, amit Te ad nekünk! Jézusunk, te légy szívünk gazdagsága!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése