2017. április 24., hétfő

Ferenc pápa: A Lélek tesz szabaddá kompromisszumok és merevség nélkülFerenc pápa: A Lélek tesz szabaddá kompromisszumok és merevség nélkül

Ne felejtsük el, hogy a mi hitünk egészen konkrét, és elutasítja a kompromisszumot és az eszményítést – fogalmazott a szentatya április 24-én reggeli homíliájában, amellyel a Szent Márta-ház kápolnájában újrakezdte a nagyhét eleje óta szünetelő reggeli elmélkedéssorozatát.

A szentmisén részt vett a kilenctagú bíborosi tanácsadó testület, a C9, amely hétfőtől szerdáig ülésezik Ferenc pápa jelenlétében a Vatikánban. A pápa homíliájában a Szentlélek adta szabadságról beszélt, és arról, hogy az evangéliumot kompromisszumok és merevség nélkül kell hirdetni.
Nikodémus és Jézus találkozásának evangéliumi története (Jn 3,1–10) kapcsán a szentatya arra a szeretetre és türelemre utalt, amivel a Názáreti lassan bevezeti a titokba a farizeust: felülről, a Lélekből kell újjászületni, egyik mentalitásból egy másik gondolkodásmódba kell átlépni. Az olvasmányban a béna meggyógyítása miatt kérdőre vont Péter és János apostol a Szentlélekkel eltelve kijelentették: „Nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk” – és továbbra is hirdették Jézus feltámadását.
A pápa arra mutatott rá, hogy a tények konkrétsága áll szemben a hit konkrétságával. Szemben a törvénytudók magatartásával, mely tárgyalásokba akar bocsátkozni, hogy aztán kompromisszumokra jusson vele; Péter és János bátran és őszintén, a Szentlélek őszinteségével szóltak, vagyis bátran, kompromisszumok nélkül hirdették az igazságot.
A kiindulópont a hit konkrét jellege. Sokszor elfelejtjük azt, hogy a hitünk konkrét. Az Ige testté lett, nem pedig eszmévé. Amikor a Hiszekegyet mondjuk, akkor az csupa konkrét dolgot említ: hiszek az Atyaistenben, aki a mennyet és a földet teremtette, hiszek Jézusban, aki meghalt… Ezek mind konkrét dolgok – hangsúlyozta Ferenc pápa. – A Credo nem azt mondja, hogy ezt és azt a dolgot meg kell tennem. A hit konkrét jellege visz az őszinteséghez, a vértanúságig menő tanúságtételhez, ami szemben áll a kompromisszumokkal vagy a hit idealizálásával.
Ezzel szemben a törvénytudók számára az Ige törvénnyé lett, vagyis: ezt idáig kell megtenni, de nem tovább, ezt így lehet, és nem másképp! Valójában ketrecbe zárta őket a racionalista gondolkodás – mutatott rá a szentatya. – Az Egyház pedig, jóllehet sokszor elítélte a racionalizmust, a felvilágosodást, maga is beleesett annak csapdájába, és megfeledkezett a Szentlélek erejéről és szabadságáról, a Lélekből való újjászületésről, mely szabadságot és őszinteséget ad azt hirdetni, hogy Jézus Krisztus az Úr.
Az Úr adja meg nekünk, hogy tapasztalatot szerezzünk a Lélekről, aki jön és megy, előrevisz, aki hittel felken, a konkrét hittel. Jézus mondta: „A szél ott fúj, ahol akar; hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született.” Az Úr adja meg nekünk ezt a húsvéti Lelket! Kompromisszumok és merevség nélkül hirdessük az evangéliumot! – zárta hétfő reggeli homíliáját Ferenc pápa.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése