2017. április 24., hétfő

Húsvét második hetének hétfőjeHúsvét második hetének hétfője


A mai evangéliumban ismét egy olyan személlyel találkozunk, aki a hit útját járja, bár ez a jelenet nem a feltámadt Krisztussal való találkozásról szól, hanem korábban játszódik. Nikodémus a lelki újjászületésről beszélget Jézussal, amely során felvetődik a vízből és a Szentlélekből való újjászületés gondolata. Ezt bátran vonatkoztathatjuk a keresztségre és a bérmálásra. A vízzel való keresztség, amelyet az Egyház húsvét éjszakáján szolgáltat ki a hittanulóknak, lelki újjászületést jelent. A megkeresztelt ember meghal a bűnnek és feltámad, újjászületik Krisztusban. A bérmálás szentsége, amely a Szentlélek ajándékának elnyerése, szintén újjászületést jelent: a megbérmált személy teljes felelősséggel kötelezi el magát a keresztény életre. A lelki újjászületés további lehetősége a bűnbocsánat szentsége, amelyben Isten eltörli a bűnbánó ember vétkeit. Éljünk rendszeresen ezzel a lehetőséggel, amely által az irgalmas Atya szeretett gyermekeiként fogad vissza minket szeretetébe.
A húsvét ünnepe és a feltámadás titkának megismerése a hit útján indít el mindannyiunkat, s ennek az útnak jelentős állomása a lelki újjászületés. Krisztus test szerinti feltámadásának egyik következménye az, hogy tanítványainak lelkileg kell újjászületniük, amit Isten Lelke kezdeményez bennük.
© Horváth István Sándor

Imádság

Istenünk, adj készséges szívet, hogy befogadhassunk mindent, ami szép, jó és igaz, s adj világos látást, hogy elutasíthassunk mindent, ami hamis, ami rút, ami rossz. Teremts bennünk tiszta szívet, Istenünk, hogy jó gazdái lehessünk ennek a világnak. Ne szennyezzenek be minket gonosz indulatok, gyűlölet, harag, viszálykodás. Egyetértést adj nekünk! Add, hogy fiatalok és idősek egyre jobban megértsük: csak akkor leszünk igazán emberek, ha tiszta a szívünk.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése