2017. április 27., csütörtök

Húsvét második hetének csütörtökjeHúsvét második hetének csütörtökje


Jézusnak a mai evangéliumban olvasott szavai megvilágítják keresztény küldetésünket. Ezt mondja: „Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti.” Egyértelmű, hogy ez a kijelentés elsősorban magára Jézusra, a második isteni személyre vonatkozik. A Fiú azért jött a világba, hogy mindenkinek hirdesse az Isten országáról szóló örömhírt.
Másrészt vonatkozik Jézus követőire is. Feltámadása után, mennybemenetelét megelőzően azt a parancsot adta az apostoloknak, hogy folytassák, amit megkezdett, végezzék az evangélium hirdetését. Az Egyház minden korban az Úr parancsának igyekszik megfelelni. Ennek köszönhetően jutott el hozzánk a krisztusi tanítás, és most a mi kötelességünk az üdvösség örömhírének továbbadása a következő nemzedéknek.
A húsvéti időszak a hit útján vezet minket. A hithez nélkülözhetetlen, hogy helyes képünk legyen Istenről. Egy helytelen istenkép a hitetlenség veszélyét rejti magában. Istent mindenekelőtt Jézus Krisztus személye és tanítása által ismerjük meg. Az Úr tanúságtétele igaz. Egyszerűen, meggyőzően tanít minket a mennyei dolgokról, a lelki gazdagságról, Isten titkairól. Tanítása által a mennyei dolgok vonzáskörébe kerülünk és egyre közelebb kerülhetünk a minket szerető Istenhez. Segítsen minket a Szentlélek az igaz Isten megismerésében!
© Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Erőt vesz rajtam a csüggedés, amikor csalódást okoznak az emberek, terveim kudarcba fulladnak vagy váratlan események forgatják fel életemet. Ilyenkor a legszívesebben elmenekülnék a világból, az emberek elől. Bezárkóznék a magam kis világába, hogy egyedül legyek. De te nem hagysz magamra, hanem mellém állsz, tanítasz és megismerteted önmagadat előttem. Vezess engem vissza az emberi közösségbe, tanítványaid, követőid közé! Vezess engem az Atya közelébe, hogy a vele való kapcsolatomat helyreállítsam!
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése