2015. június 25., csütörtök

Ferenc pápa: Nem kellenek olyan lelkipásztorok, akik sokat beszélnek, és nem hallgatnak megFerenc pápa: Nem kellenek olyan lelkipásztorok, akik sokat beszélnek, és nem hallgatnak meg

Az emberek megérzik, ha egy lelkipásztor következetes és így tekintélye van - állapította meg homíliájában Ferenc pápa június 25-én a Szent Márta-házban bemutatott szentmisén, melyen az evangélium hiteles prédikátorai és az álpróféták különbségéről beszélt. A Vatikán Rádió tudósítása.

A nép csodálattal követi Jézust, mert ő tekintéllyel tanít; úgy, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. Ferenc pápa a napi evangéliumi szakaszból kiindulva arról beszélt, hogy az emberek megérzik, amikor egy pap, egy püspök, egy hitoktató, egy keresztény következetes és ebből adódóan tekintéllyel bír. Jézus óva inti tanítványait a hamis prófétáktól. Aztán elmagyarázza, hogyan tudják megkülönböztetni az igaziakat az álprófétáktól; hogy kik azok, akik valóban az evangéliumot hirdetik, és kik azok, akik nem.
A három kulcsszó: beszélni, cselekedni és meghallgatni – magyarázta a pápa. Először jön Jézus figyelmeztetése: „Nem mindenki, aki azt mondja nekem: ,,Uram, Uram!'', megy be a mennyek országába” (Mt 7,21). „Ezek az emberek beszélnek, cselekszenek, de nincs meg bennük egy alaphozzáállás, amire épül a beszéd és a cselekedet: a másik meghallgatása. Ezért Jézus így folytatja: „mindenki, aki hallgatja ezeket a szavaimat és követi azokat” (Mt 7,24): tehát a beszéd és a cselekvés kettőssége nem elegendő… sokszor megtéveszt minket. Jézus ekkor vált és azt mondja: nem ez a kettő függ össze, hanem a meghallgatás és a cselekvés, a gyakorlati megvalósítás: „Mert mindenki, aki hallgatja ezeket a szavaimat és követi azokat, hasonló az okos emberhez, aki a házát sziklára építette” (Mt 7,24).
Ezzel szemben, aki csak hallgatja a szavakat, de nem teszi magáévá azok tartalmát, elengedi a füle mellett, vagyis nem hallgatja meg komolyan és nem követi azt, az ahhoz az emberhez hasonlít, aki homokra építette a házát. És tudjuk, mi ennek a következménye – fűzte hozzá a pápa. „Amikor Jézus figyelmezteti az embereket, hogy tartsák magukat távol a hamis prófétáktól, így szól: „Gyümölcsükről ismeritek fel őket” (Mt 7,16). Vannak, akik beszélnek, csodákat tesznek, nagy dolgokat, de ha nincs nyitva a szívük, hogy meghallgassák Isten szavát, akkor ők hamis próféták, az ál-lelkipásztorok. Igaz, tesznek jó dolgokat, de hiányzik a szikla, Isten szeretetének, szavának sziklája. E nélkül a szikla nélkül nem lehetnek valódi próféták Építenek, de a végén minden összedől. „Hamis próféták ők, világias papok vagy világias keresztények, akik túl sokat beszélnek, félnek a csöndtől, talán túl sokat tesznek. De nem képesek meghallgatni, azt teszik, amit mondanak, saját maguktól, nem Istentől jövően”.
Ne feledjük ezt a három szót, amelyek jelként működnek: cselekedni, hallgatni, beszélni. Az, aki beszél és cselekszik, azt általában nem igazi próféta, nem igazi keresztény és a végén minden összeomlik: nem Isten szeretetének sziklájára épül, nem olyan szilárd, mint a szikla. Aki meg tud hallgatni és ebből cselekszik, a másik szavának erejével, nem a sajátjával, az szilárd marad. Legyen bár egy szerény, nem fontosnak látszó ember, de hány ilyen nagyszerű ember van az egyházban! Mennyi nagy püspök, pap, mennyi nagyszerű hívő, akik képesek meghallgatni és ez alapján cselekszenek!”
Ferenc pápa itt napjaink példájából merítve Kalkuttai Teréz anyáról szólt, „aki nem beszélt, és a csöndben meg tudott hallgatni, sok dolgot véghezvitt. Sem ő, sem egyetlen munkája nem dőlt romba. A nagy emberek tudnak hallgatni és azután cselekszenek, mert hitük és erejük Jézus Krisztus szeretetének sziklájára épül. Jézus gyengesége, aki erős volt és gyenge lett azért, hogy mi erősek lehessünk, kísérjen el minket ezen a szentmisén, és tanítson meg hallgatni és az alapján cselekedni, ne saját szavaink nyomán” – fohászkodott a csütörtök reggeli szentmisén Ferenc pápa.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése