2015. június 22., hétfő

Évközi tizenkettedik hét hétfőjeÉvközi tizenkettedik hét hétfője


„Ne ítélkezzetek” (Mt 7,1) - olvassuk Jézus hegyi beszédben mondott felszólítását az evangéliumban. A mindennapi élethelyzetekben sok esetben előfordul, hogy véleményt mondunk valakiről vagy valaki viselkedéséről, cselekedetéről. Nem biztos, hogy bárki is kérdezte véleményünket, de mi fontosnak tartjuk azt közölni. És ekkor elmondjuk a véleményünket, amely sokszor bizony negatív, elítélő, s eszünkbe sem jut, hogy megbántjuk vele felebarátunkat. Önmagában a vélemény-nyilvánítással nem volna gond, de azzal már igen, hogy erkölcsileg minősítjük az illetőt vagy cselekedetét, egyértelműen kimondjuk, hogy az rossz. Pozitív ítéletet is meg szoktunk fogalmazni, de sajnos ritkábban. Minden ítéletalkotás mögött az áll, hogy azt gondoljuk, hogy jól ismerjük a cselekvő személyt és a körülményeket, s mi abban a helyzetben vagyunk, hogy helyesen tudjuk megítélni a történteket. Lássuk be: ítéleteink a legtöbb esetben elhamarkodottak, felületesek, túlzottan negatívak.
Valójában egyedül Isten ismeri legjobban az embert, a szívek mélyén húzódó emberi szándékokat és indítékokat. Egyedül neki van joga megítélni az embereket, mert ő igazságos. Óvakodjunk attól, hogy igazságtalan ítéleteket fogalmazzunk meg embertársainkról, hogy mi magunk is számíthassunk Isten igazságos, ugyanakkor irgalmas ítéletére!
© Horváth István Sándor
Imádság:

Uram! E szép földet adtad, hogy rajta éljünk. Segítettél, hogy művedet megértsük, könnyítsük munkánk s küzdjük le az éhséget és betegséget is. Isten! A teremtésben tégy a társaiddá, hogy értsük műved s nemesítsük azt, földünket biztos otthon ná téve a boldog jólétnek s harmóniának.
Szent-Györgyi Albert Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése