2017. július 20., csütörtök

XVI. Benedek levele Joachim Meisner bíboros temetéséreXVI. Benedek levele Joachim Meisner bíboros temetésére

A Kölni Érsekség teljes terjedelmében közzétette XVI. Benedek emeritus pápának a Vatikánban megfogalmazott megemlékezését, melyet Georg Gänswein érsek olvasott fel Joachim Meisner bíboros gyászszertartásán július 15-én, Kölnben, melyet magyar nyelven közreadunk.


Ebben az órában, amikor a kölni egyház, a helyi és távolabb élő hívek búcsúznak Joachim Meisner bíborostól, lélekben és gondolatban önökkel vagyok, és Woelki bíboros kérésének eleget téve fogalmazom meg megemlékezésemet.
Amikor múlt szerdán értesítettek Meisner bíboros elhunytáról, először nem akartam elhinni. Egy nappal korábban beszéltem vele telefonon. Hangjából hála áradt amiatt, hogy megkezdhette nyári pihenését, miután vasárnap (június 25-én) még részt vett Teofilius Matulionis püspök boldoggá avatásán Vilniusban. Egész életét áthatotta a szeretet a kommunizmus idején üldözést szenvedett szomszédos keleti országok egyházai iránt és a hála amiatt, hogy állhatatosak maradtak azon időszak szenvedései közepette. Így bizonyára az sem véletlen, hogy életének utolsó látogatásával az érintett országok hitvallóinak egyikét tisztelte meg.
Az elhunyt bíborossal folytatott legutolsó beszélgetésünkben mély benyomást tett rám felszabadult derültsége, a megtalált lelki öröm és bizonyosság. Tudjuk, hogy a szenvedélyes pásztor, lelkipásztor nehéz szívvel engedte el hivatalát, különösen egy olyan időszakban, amikor az Egyháznak nagyon nagy szüksége van különösen meggyőző pásztorokra, akik szembeszállnak a korszellem diktartúrájával, és teljes határozottsággal és odaadással a hitből élnek és gondolkodnak. Ám annál mélyebben megérintett az, hogy élete utolsó éveiben Meisner bíboros megtanulta az elengedést, és egyre inkább azon mély meggyőződés szerint élt, hogy az Úr nem hagyja el Egyházát, akkor sem, ha a bárka néha olyannyira tele van, hogy a felborulás veszélye fenyegeti.
Élete utolsó időszakában két dolog tette őt egyre boldogabbá és bizonyosabbá: többször is beszámolt nekem arról, milyen nagy örömmel tölti el az a tapasztalat, hogy a gyónás szentségében a fiatalok, különösen a fiatal férfiak, átélik a bűnbocsánat kegyelmét – azt az ajándékot, amelyet csak Isten adhat meg nekik, hogy rátalálhatnak az igazi életre.

Az emeritus pápa üzenetét személyi titkára Georg Gänswein érsek olvasta fel
A másik dolog, ami újra és újra megérintette és örömre hangolta őt, hogy csendesen, de egyre jobban elterjed a szentségimádás gyakorlata. Számára ez állt a Kölnben szervezett ifjúsági világtalálkozó középpontjában: hogy volt szentségimádás, az a csend, amelyben csak az Úr beszél a szívekhez. Egyes liturgikus teológusok véleménye szerint ha egyszerre ily sokan vesznek részt az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus imádásában, nem tud megvalósulni ez az áhított csend. Mások azon a véleményen vannak, hogy a szentségimádás idejétmúlt, hiszen az Urat magunkhoz kell vennünk az Eucharisztiában, és nem néznünk kell. Ám közben mégis nagyon érthetővé lett, hogy ezt a kenyeret nem ehetjük úgy, mint bármilyen más táplálékot, és életünk minden dimenzióját be kell vonni, hogy az Oltáriszentségben magunkhoz vegyük az Urat – hogy magunkhoz vétele imádás kell, hogy legyen. Így a kölni ifjúsági találkozón tartott szentségimádás igazi lelki esemény volt, amely feledhetetlen volt Meisner bíboros számára. Ez a pillanat attól kezdve mindig jelen volt és világított a lelkében.
Amikor az utolsó nap reggelén hiába várták a szentmisén Meisner bíborost, szobájába siettek. Holtan találták, kezéből kicsúszott a breviárium. Imádság közben érte a halál, Istenre tekintve, az Úrral való párbeszéd során. Olyan halál adatott meg számára, amely még egyszer megmutatta, hogyan élt: az Úrra tekintve, párbeszédben vele. Így hát bátran Isten jóságába ajánlhatjuk lelkét.
Urunk, köszönjük neked szolgád, Joachim tanúságtételét. Engedd, hogy a kölni egyház és az egész világegyház közbenjárója legyen! Requiescat in pace!
XVI. Benedek
* * *
A kölni dómban tartott gyászszertartást Rainer Maria Woelki bíboros vezette, Erdő Péter bíboros, prímás mondott homíliát.
A szertartást követően az emeritus pápa üzenetének a sajtóban megjelent félreértelmezése kapcsán Gänswein érsek emelt szót.
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése