2017. július 18., kedd

Évközi tizenötödik hét keddjeÉvközi tizenötödik hét keddje


Az ószövetségi időkben Isten több alkalommal küldött prófétákat népéhez. A prófétai szó arra hívott, hogy visszatérjenek a törvény megtartásának útjára, ugyanakkor előre jelezte azokat a következményeket, amelyek a megtérés elmaradásakor várhatóak. A prófétai szó ebben az értelemben az isteni irgalmasság szava, amelyben felismerhető, hogy Isten újabb lehetőséget ad a népnek. Az irgalmasságot hirdető vagy a büntetést előre jelző prófétai szó akkor eredményes, ha az emberek bűnbánatot tartanak.
Jézus hangvétele az újszövetségi időkben alapvetően más, ő örömhírt hirdet. Ugyanakkor ő is határozottan elítéli a bűnt. Nem feleslegesen beszél, hanem azt akarja, hogy tanításának hatása legyen az emberek életére. Tanítását nem elég hallgatni és megérteni, hanem el kell kezdeni megvalósítani. Egyik legfőbb üzenete a megtérés, a bűnbánat volt, amely mintegy feltétele annak, hogy az utolsó ítéleten valaki bejuthasson az örök életre.
Az igehirdetésnek, amelyet az Egyház és szolgái Jézus nevében végeznek, napjainkban is ez az egyik legfontosabb célja. S mint ahogy Jézus korában, úgy ma is sokan hallják ezt az üzenetet, talán meg is értik tartalmát és jelentőségét, de nem kezdik el megvalósítani, azaz nem indulnak el a megtérés útján. Jézus joggal korholta azoknak a városoknak lakóit, akik nem ismerték fel a jeleket és nem tartottak bűnbánatot. Szavai nekünk is szólnak, ha mi sem bánjuk meg bűneinket.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Gyorsan változó világunkban biztos pontot keresünk, amire életünket alapozhatjuk. Az újszerűnek tűnő elméletek folyamában maradandó igazságokat keresünk, amelyekhez igazodhatunk. Keressük helyünket, feladatunkat a világban, mert folytatni szeretnénk a teremtés művét és felebarátaink szolgálatára szeretnénk lenni. Ég és föld elmúlnak, mert ez a világ mulandó, de a te szavad, tanításod örök igazság marad, amely utat mutat számunkra az üdvösség felé. Segíts minket az üdvösség útján!
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése