2017. június 8., csütörtök

Jézus Szíve, végtelen fölségű szív Irgalmazz nekünk!Jézus Szíve, végtelen fölségű szív
Irgalmazz nekünk!


Márk lejegyezte, amit történelmi hűséggel fontosnak tartott. De, a Szentlélek indíttatására tette. Ami nem okvetlenül jelenti azt, hogy amit leírt, azt értette is! Én sem vagyok bizonyos, hogy értem, mégis olyan dolog motoszkál bennem, hogy Jézus, és az írástudó szavai mennyiben találkoztak egymással? Miért mondja Jézus azt, hogy „nem vagy messze az Isten országától.” Nem vitatkozik az írástudóval Jézus, de nem is igazolja az írástudó szavait!
Jézus nem próbál győzködni, nem akarja feltétlenül a kijelentéseivel azonosságra kényszeríteni hallgatóságát. Mi Jézus szándéka? Mi az, ami elégséges a számára, azzal, hogy azt kijelenthesse, hogy már teljesítette az Atya akaratát, szándékát?
Ugye, a tanítványoknak is azt mondja Jézus, a búcsúzásakor, hogy elküldi számukra „az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja, és nem ismeri őt. De ti megismeritek őt, mert nálatok marad és bennetek lesz.” [Jn 14,17], „a Vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” [Jn 14,26].
Mintha Jézus számára csak annyi volna a feladat, hogy kimondja, kijelentse mindazt, amit az Atyáról, az Atya szándékáról, az Emberrel közösségében cselekvőn akar Lenni a világ számára! A többit rábízza az Atyára. Mintha Jézus számára nem volna fontos, hogy eloszlasson minden eddigi félreértést, vagy értetlenséget.
Az írástudó pedig – mintha Jézus erre próbálna utalni -, valamit megértett, talán az írások nyelvén felfogott abból, amit Jézus mondott, de szívével még nem teljesen volt képes érteni. A tudás kitakarta szíve elől a Lélek szelíd hangját. Közel volt az igazsághoz, de nem volt egy a benne utat mutató Isten Szentlelkével!
Bizony, a tudás, a ránk rakódó világtól való „bölcsességek”, sokszor bennünket is félrevezetnek, eltérítenek Isten Igazságától. A tudás hatalma által, már nem vagyunk szabadok a Lélek indíttatására. Nem engedjük önmagunkat kontrollálni a Lélek által, mert mi tudjuk! A tudás nem hit, és nem a hitből eredő tapasztalás arról, Aki nem birtokolja az Igazságot, hanem maga az Igazság! Éppen ezért, a kimondott szavai sokkal többről szólnak, mint amit az értelem megenged az Embernek felfogni, és értelmezni.
Talán ez az, amire Isten utal, Izajás szavain keresztül: „Mert a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és az én útjaim nem a ti útjaitok” [Iz 55,8]
Én akarlak, próbállak, és szeretnélek érteni, szívemmel érezni, és élni Istenem a Te gondolataidat és szándékaidat, melyek rám vonatkoznak. Ne többet, csak ennyit segíts megélnem, hogy betölthessem a Te Életedben azt a helyet, melyet nekem szántál! Ámen


  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése