2017. június 5., hétfő

Jézus Szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített Szív Irgalmazz nekünk!Jézus Szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített Szív
Irgalmazz nekünk!


Jézus, példabeszédével, a világ igazságosságával szembe fordít bennünket! Szembesít azzal, hogy megítéltetésem ne tegyen engem ítélkezővé, mert akkor én sem leszek különb annál, aki önérvényesítésével akar elégtételt venni az őt ért sérelemért. Mit válaszoljunk a gonoszságra, az embertelen tettekre, a gyalázkodásra, a megvetésre, az értetlen erőszakra?
Vajon szemet szemért, fogat fogért? Jézus új parancsot ad, az ószövetségi törvénnyel szemben (Kiv 21,18-27)! Ő maga az új törvény megtestesítője, akit a bérlők megölnek, … Gyűlöletre többé ne legyen felelet a gyűlölködés! A büntetés magából a gyűlöletből fakad: a gyűlölete ítéli meg az Embert! Ha! Ha nem képes rá, hogy belássa, hogy gyűlölete visszahull saját fejére! Kárt vall az, ki ragaszkodik önös igazához, mást büntetve érte, vagy: máson kéri számon azt!
A Szegletkő, Jézus az, akin megfordul a világ értelme, és a világ látása! Többé ne büntess, de tartsd számon vétkedet. Hogy igazságoddá lehessen az Igaznak vére! A szeretet nagyvonalúsága válhat emberi méltóságommá! Segíts Istenem, hogy Szentlelked által átrendeződjön bennem az Élethez való viszonyom! Ámen


  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése