2017. május 2., kedd

Húsvét harmadik hetének keddjeHúsvét harmadik hetének keddje


Én vagyok az élet kenyere – tanítja Jézus. Az Oltáriszentség nem csupán Krisztus halálának misztériumát, titkát jeleníti meg, hanem feltámadásának titkát is. A feltámadt Krisztus az élet kenyere, az élő Krisztus az örök élet kenyere. De ez nem csak általánosságban igaz. Keresztény életünkben előrehaladván és a lelki fejlődés útján el kell jutnunk arra a szintre, amikor ugyanezt személyes formában is megvalljuk: Krisztus a mi életünk kenyere, ő az én örök életem. Akarok-e Krisztusból élni? Szeretném-e, hogy szüntelenül bennem éljen? Az Úr aligha adhatott volna nagyobb ajándékot önmagánál.
Az önmegvalósítás fontosságát hirdető korunkban az Eucharisztia, a benne jelenlévő Krisztus arra figyelmeztet minket, hogy személyiségem kibontakoztatásának van egy magasabb szintje, tudniillik az, amikor meghalok önmagam számára és Krisztusnak élek. Alázat és önátadás nélkül ez nem lehetséges. Szent Pál apostol így foglalja ezt össze: „Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2,20). Jézus, az örök élet kenyere, mindenekelőtt az Oltáriszentség által szeretne bennem élni! Ezért válik jelenvalóvá a szentmisében, ezért történik meg az átváltozás csodája, azaz változik át a kenyér az ő testévé, a bor az ő vérévé. Minden nap önmagát adja nekem, hogy Isten után vágyakozó és a vele egyesülni vágyó lelkem szomjúságát oltsa.
© Horváth István Sándor

Imádság

Szentlélek Isten! Te akkor is bennem és velem voltál, amikor nem is tudtam rólad. Te akkor is mellettem álltál, amikor azt hittem, mindenki elhagyott. Te akkor is bennem imádkoztál, amikor nem tudtam szólásra nyitni ajkamat. Jöjj, töltsd el szomjazó lelkem a te igazságod teljességével, és így vezess el a teljes szabadságra, mert ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése