2017. május 2., kedd

Ferenc pápa: Isten képes hússzívre változtatni a kőszívetFerenc pápa: Isten képes hússzívre változtatni a kőszívet

Az Úr lágyítsa meg a keményszívűeket, akik elítélnek mindent, ami a törvényen kívül van. Nem tudják, hogy Isten gyöngédsége képes kivenni a kőszívet, és helyébe hússzívet tenni – emelte ki homíliájában a pápa május 2-án, a Szent Márta-házban bemutatott reggeli szentmisén.

Szentbeszédében Ferenc pápa a szentleckéből (ApCsel 7,51–8,1a) indult ki, mely Szent István diakónus vértanúságát írja le. Azok, akik megkövezték, nem értették meg Isten szavát. István keményfejűeknek hívja őket [a fordításban „vastagnyakúak”, „körülmetéletlen szívűek és fülűek” – a szerk.]. Akit körülmetéletlennek neveztek, az egyet jelentett azzal, hogy pogánynak tartják – jegyezte meg Ferenc pápa.
Jézus oktalannak nevezi az emmauszi tanítványokat, ami nem dicsérő szó, de mégsem oly erős kifejezés, mint amit István használ. A tanítványok nem értették Isten szavát; féltek, mert nem akartak gondot maguknak, de jók voltak, nyitottak az igazságra. Amikor Jézus megfeddi őket, befogadják szavát, fölmelegszik a szívük. Ellenben azok, akik megkövezték Istvánt, nem akarták meghallgatni. Ez a bezárt szív, a kemény szív drámája – fogalmazott a pápa.
A 94. zsoltárban az Úr megrója népét, és arra kéri, ne keményítse meg a szívét. Majd Ezekiel próféta által szép ígéretet tesz: hogy a kőszívet hússzívre cseréli, amely képes meghallgatni és befogadni az engedelmesség tanúságtételét. Sok-sok szenvedést okoznak az Egyháznak a bezárt szívek, a kőszívek, azok a szívek, amelyek nem akarnak megnyílni, nem akarnak érezni; azok, akik csak az ítélkezés nyelvét ismerik, csak ítélkezni tudnak; akik bezárkóznak, mindent tudnak, nincs szükségük magyarázatra. Jézus korholja őket, mert megölték a prófétákat, akik nem azt mondták, ami nekik tetszett volna. A bezárt szív nem engedi be a Szentlelket, nem volt szívükben hely a Szentléleknek – hangsúlyozta homíliájában a pápa.
A mai szentleckében pedig azt olvassuk, hogy István – eltelve a Szentlélekkel – mindent megértett: a testté lett Ige engedelmes tanúja volt. Ezt teszi a Szentlélek, mely eltöltötte őt. A bezárt szív, a kemény szív, a pogány szív nem engedi be a Szentlelket, megelégszik önmagával – hangzott el Ferenc pápa tanításában.
Mi vagyunk a két emmauszi tanítvány. Sok kétellyel, sok bűnnel sokszor messzire akarunk futni a kereszttől, a próbatételektől, aztán helyet csinálunk, hogy érezzük, amint Jézus fölmelegíti a szívünket. Azoknak, akik bezárkóztak a törvény merevségébe, akik nem akartak hallani, Jézus még erősebb dolgokat mondott, mint István. A szentatya emlékeztetett a házasságtörő asszony történetére, aki bűnös volt: valamennyien részesei vagyunk a Jézus és a kőszívűek áldozata, a házasságtörő asszony közötti párbeszédnek. Azoknak, akik meg akarták kövezni az asszonyt, Jézus csak annyit mondott: „Nézzetek magatokba.”
Jézus gyöngédségét szemléljük: az engedelmesség tanúját, a nagy tanúságtevőt, Jézust, aki életét adta, aki megmutatja nekünk Isten gyöngédségét velünk szemben, bűneinkkel, gyengeségeinkkel szemben. Lépjünk be ebbe a párbeszédbe, és kérjük az Úr kegyelmét, hogy lágyítsa meg kicsit mindazok szívét, akik mindig a törvénybe zárkóznak és mindent elítélnek azon kívül. Nem tudják, hogy az Ige testté lett, hogy az Ige az engedelmesség tanúja. Nem tudják, hogy Isten gyöngédsége képes eltávolítani a kőszívet és helyébe hússzívet tud tenni – mondta kedd reggeli homíliája végén Ferenc pápa.
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése