2017. április 2., vasárnap

Úrangyala imádság Carpiban: Máriának ajánljuk örömeinket és reményeinket!Úrangyala imádság Carpiban: Máriának ajánljuk örömeinket és reményeinket!


Az újjáépítés reményt ad 

Ferenc pápa a szentmise után, közvetlenül az Úrangyala imádság előtt felhívással fordult a világ felé Kongó, Venezuela és Paraguay békéje érdekében. „Véres fegyveres összeütközések híre érkezett a Kongói Demokratikus Köztársaságból, melyek számos áldozatot követeltek és sokakat földönfutókká tettek. Ezek az összecsapások az egyházat is érintik, tagjaiban és javaiban is”. A pápa „közelségéről biztosítja a kongói nemzetet és mindenki imáját kéri, hogy ezeknek a bűntetteknek a megteremtői ne maradjanak a gyűlölet és az erőszak rabszolgái”. A pápa élénk érdeklődéssel kíséri a Venezuelában és Paraguayban történteket. „Imádkozik a számára oly kedves két ország lakosaiért és arra szólít fel mindenkit, hogy fáradságot nem kímélve maradjanak állhatatosak a politikai megoldások keresésében”. A pápa „imádságot kért Columbia Mocoa városát sújtó természeti katasztrófa miatt, mivel az utóbbi napok heves esőzése nyomán támadt sárlavina következtében számos ember vesztette életét és sokan megsebesültek”.
Hála az utóbbi két vasárnap pápai maratoni futamáért
Szabadon szólva Ferenc pápa hálát adott az Úrnak, hogy a múlt vasárnap és most megcsinálhatta ezt a „kettős maratoni futamot”, utalva a múlt heti milánói látogatására is. A Szentatya megköszönte a város és az egyházmegye híveinek a jelenlétét. Külön köszönetet mondott „a téren jelenlévő 4500 betegnek, akik a szenvedésükkel segítik az egyházat és részt vesznek Krisztus megváltó szenvedésében”. Lelkes taps köszöntötte őket, miként az egészen nagyszámú hatalmas kórust, mely az egyházmegye plébániai kórusaiból állt össze erre az alkalomra.
Úrangyala imádság: Máriának ajánljuk örömeinket és reményeinket!
Az Úrangyala imádság előtti beszédében a pápa a Szent Szűz felé fordult, akit a carpi hívek a neki szentelt székesegyházban tisztelnek. „Máriának ajánljuk az örömeinket és reményeinket. Irgalmas tekintetével forduljon a szenvedéseink felé, főként a betegek és a méltó munka nélküli szegények felé”. A térség két nagy lelki példáját, Boldog Odoardo Focherini és tiszteletre méltó Marianna Saltini apostoli buzgóságát állította a hívek elé, arra kérve őket, hogy legyenek saját közösségeik főszereplői, együttműködve a papjaikkal. Arra törekedjenek, ami a lényeges az igehirdetésben és az evangéliumról szóló tanúságtételben. Végül megköszönte a térség, Emilia-Romagna tartomány püspökeinek és papjainak a jelenlétét, de főként az egyházmegye püspöke, Francesco Cavina szívélyes szavait, a betegszállítók segítő munkáját. Bízzuk életünket, az egyház és a világ sorsát Mária Anyánkra, amikor most együtt imádkozzuk az Úrangyala imádságot


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése