2017. április 4., kedd

Nagyböjt ötödik hetének keddjeNagyböjt ötödik hetének keddje


Jézus mindvégig tisztában van származásával és küldetésével, s erről több alkalommal beszél tanítványainak és a népnek. A mai evangéliumban az írástudók támadásaira válaszolva tesz tanúságot saját küldetéséről. Ő a mennyei Atya küldötte, ezért mindig azt hirdeti és teszi, amit rábízott az Atya. Természetes, hogy az Atya tetszését találja ebben az engedelmességben, amint ezt az emberek előtt is kinyilvánította, amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordán folyó vizében.
A kereszten, a halál pillanatában úgy tűnik, hogy az Atya is elhagyta, magára hagyta Jézust, erre utal az Úr felkiáltása: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Most viszont határozottan kijelenti, hogy az Atya soha nem hagyja magára, mert ez az engedelmesség jutalma. S valóban, a kereszthalált követően az Atya közbelép, feltámasztja Jézust a halálból.Mi akkor válhatunk a mennyei Atya kedves gyermekeivé, ha életünkre úgy tekintünk, mint amit Isten követségében, az ő szolgálatában kell leélnünk. Azt kell megmutatnunk az embereknek, hogy a Szentlélek segítségével végrehajtható az Atya terve a világban. Azt kell hirdetnünk, hogy a megváltó Krisztus minden ember számára elhozta a bűntől való szabadulás lehetőségét. Arról kell tanúságot tennünk, hogy Jézusban, az Isten Fiában mutatkozik meg leginkább az Atya minden ember felé kiáradó irgalma és szeretete.
© Horváth István Sándor

Imádság

Istenem, bocsásd meg gyermekkorom sértéseit, felnőttkorom sok rettenetes bűnét, mindazt, amit a mai napig elkövettem a jelen pillanatig. Segíts, Istenem, ítéld bennem halálra a régi gonosz, langyos, hűtlen, gyönge, határozatlan, elbágyadt embert, és "teremts bennem új szívet"! Neked szentelem életem második felének minden pillanatát. Add, hogy jövőm teljes ellentétben legyen múltammal, hogy jövőm fizessen a múltért, hogy mindig a te akaratodat tegyem, hogy minden pillanatban megdicsőítselek a te akaratod mértéke szerint.
Boldog Charles de FoucauldNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése