2017. április 4., kedd

Krisztus gondviselő oltalmazója Könyörögj érettünk!Krisztus gondviselő oltalmazója 
Könyörögj érettünk!


„Én fölülről vagyok, ti e világból vagytok” – halljuk a mai evangéliumban. A hétköznapi élet tettei és döntései sokszor megerősítenek bennünket abban, hogy be vagyunk zárkózva földi vágyaink és terveink szűk körébe. Istennek mindnyájunkkal nagyszerű terve van, de hajlandók vagyunk-e tudomást venni róla? Jézus azért jött, hogy az istengyermekség távlatait nyissa meg előttünk. „Mindenkor azt teszem, ami kedves Atyámnak.” – mondta küldetéséről.
A választott nép a pusztai vándorlás során állandóan zúgolódott és lázadozott az Úr ellen. Semmi nem volt megfelelő nekik, megbánták, hogy kijöttek Egyiptomból és Mózest hibáztatták. Ő pedig állandóan könyörgött az Úrhoz, hogy ne büntesse a népet. Így történt ez a rézkígyó esetében is, aki feltekintett rá a kígyók által megmart emberek közül, az nem halt meg. Az evangéliumban találjuk a párhuzamot: Jézust emelik fel, és Őrá kell a bűnösnek feltekinteni, hogy meg ne halljon. Nyomatékosan hangsúlyozza Isteni mivoltát, kétszer is mondja "ÉN VAGYOK" ugyanazzal a szóval, amivel Isten nyilatkoztatta ki magát Mózesnek. Ő az, aki meg tud menteni bennünket a bűntől. Tekintsünk fel rá! Ne zúgolódjunk, lázadozzunk úgy, mint a nép Mózesnek, az ennivaló, az innivaló, a múló dolgok miatt! Keressük az odafönt valókat! 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése