2017. április 8., szombat

Tisztaságos József Könyörögj érettünk!Tisztaságos József 
Könyörögj érettünk!Voltak azok, akik hittek benne, mármint, Jézusban. És voltak azok, akik nem voltak rá képesek, hogy higgyenek benne.
Bárcsak ilyen egyszerű volna ma is a képlet! Persze, a jelen az mindig több, terhesebb, mert azt nem elég egyszerűen kommunikálni, azt meg  kell  élni.
Könnyű kimondani azt, hogy hiszek benne. De rólam, bárki is állíthatja azt, hogy hiszem Krisztust? Vallom, hogy hitem nem statikus dolog, nem önmagában való tény, ami egyszerűen kijelenthető, és attól kezdve van. A hit, és ezen felül az Istenbe vetett hitem, az emberi természetem része. Mely természet állandó változó. Ezzel együtt a hitem is változik. Nem független szellemi, idegi és érzelmi állapotomtól, mégis van, kell legyen benne valami állandó. És ez, maga az Isten! Az a személyes Isten, Aki bennem szüntelen teremtő, újjá teremtő, újjá születést generálni képes, és korrigálni méltó, gondviselésemmel elfoglalt, velem és értem gondoskodó, felelősséggel szeretni képesség. Aki nélkül nincs életem, se most, se mindörökké!
Általa, Benne és Vele van istenségem. Jézus nem mond ennél kevesebbet! Megvallom, hogy annak, akinek e szavakat, direktben, élesben a szemébe mondta, nem levetett könnyű e szavakkal mit kezdenie. Nekem is, kellett hogy kétezer év távlatából tekintsek vissza e szavakra, hogy elfogadni tudjam, legalább ésszel. Ha szívvel még nem is sikerül. De, én hinni tudom már, hogy Jézus tettei, az Atya Istent igazolják, arra hivatottak! Azért, hogy Jézust elfogadjam Tanítómnak, Mesteremnek. Szívből is akarom e hitet a magaméként élni! Vallom, hogy csak úgy érhetem el a boldogságot.
Ezért imádkozom, esedezek Pál barátom szavaival közösségben:
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében:
Vessem le a régi embert szokásaival együtt, és öltsem föl az újat,
aki állandóan megújul Teremtőjének képmására a teljes megismerésig.
[Kol 3,9-10] - Ámen
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében:
Vegyem fel tehát Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassak a gonosz napon,
s megállhassak, mert mindent megtettem. Úgy álljak tehát,
hogy derekamat övezzem fel igazságossággal, s öltsem magamra
a megigazulás vértjét! (Iz 59,17) [Ef 6,13-14] - Ámen
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében:
Lábam saruja legyen a béke evangéliumának hirdetésére való készség.
Mindezekhez vegyem a hit pajzsát, amellyel kiolthatom a gonosz
minden tüzes nyilát. [Ef 6,15-16] - Ámen
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében:
Vegyem fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, vagyis az
Isten igéjét. [Ef 6,17] – Ámen
Legyen Isten kegyelme velem és általam! Végbe vigye így mindazt,
mi szándéka ma, és mindörökké!
Ámen


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése