2017. április 6., csütörtök

Igazságos József Könyörögj érettünk!Igazságos József 
Könyörögj érettünk!Az Atya dicsőíti meg Jézust. Mit mond ezzel Jézus a számomra? Azt, hogy minden csoda, ami Jézus által megtörtént, az, az Atya tanúsága Jézus mellett, és Jézus megdicsőítése, emberi mivoltában. Most, ebben a történetben Jézus nagyon határozottan, minden példabeszéd nélkül, egyenesen és érthetően nyilvánítja ki személye és Isten személye közötti kapcsolatot. Mint ember, az embereknek beszél arról a misztériumról, mely, tulajdonképpen minden ember misztériuma. Azaz: Istentől való az emberségem, és minden ember, embervolta Istentől az. Jézus Isten ismerete arra szólít fel, hogy Benne kutassam a magam istenképét, Isten ismeretét! Jézus által ismerhetem meg az Atyát, és a Fiút és a Szentlelket.
Csak ne okoskodásommal, egóból próbáljak megérteni mindent. Engedjem meg, hogy a Lélek, Isten bennem való léte vezessen a hit útján, a hit által. Ez nem mehet másképpen, csak szeretetben elfogadással, elköteleződéssel, alárendelve magamat Istennek. Jézus az öröktől való ember, Aki Istenből lett, hogy Benne, és belőle születhessen meg Ábrahám és annak minden ivadéka, utóda, és leszármazottja!
Ebben a misztériumban van Isten másképpen gondolkodása, „embertől idegen” logikája. Mert Isten nem földhöz ragadt, töredékes, és szelektív. Isten, Aki minden mindenben, minden emberi gondolatban benne van, … Mégis, minden emberi töredékesség felett állóan teljes, éppen ezért az egyetlen Igazság és Szeretet.
Őt, Istent megragadni és Benne növekedni akarok, míg Isten rá időt, és teret ad számomra! Most, ebben a Húsvéti készületben is ezt szeretném tenni! Segíts engem Isten Szentlelke! Ámen


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése