2018. március 4., vasárnap

Nagyböjti kalendárium – 2018. március 4., nagyböjt 3. vasárnapjaNagyböjti kalendárium – 2018. március 4., nagyböjt 3. vasárnapja

Idei nagyböjti készületünkben az Ószövetségi Szentírást idézzük napról napra. Készüljünk együtt Jézus megváltó kereszthalálára és a feltámadásának ünnepére!

„Hálát adok neked, Uram, mert megharagudtál ugyan reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál. Íme, Isten az én szabadítóm, bizalom tölt el, és nem félek, mert az Úr az én erőm és dicsőségem, ő lett nékem szabadulásom.” (Iz 12,1-2).
Istenünk, minden irgalom és jóság forrása, te a böjt, az imádság és az irgalmas szeretet gyakorlása által gyógyulást adsz bűneinkre. Nézd jóságosan őszinte bűnbánatunkat, és amikor vétkeinket beismerve meghajlunk előtted, emelj föl minket szüntelen irgalmaddal. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése