2018. március 5., hétfő

Ferenc pápa: Isten lelkületével gondolkodjunk, ne egy pogányéval!Ferenc pápa: Isten lelkületével gondolkodjunk, ne egy pogányéval!

A vallás és a hit nem látványosság, ezért az Egyház a cselekedetek és az érzelmek terén való megtérésen túl a gondolatainkban való megtérést is kéri tőlünk – mutatott rá Ferenc pápa március 5-én reggeli homíliájában, melyet a Szent Márta-ház kápolnájában tartott szentmisén mondott.

A napi olvasmány a szíriai Naamán megtisztulásának története, míg az evangéliumi szakasz Jézus názáreti „kudarcáról” szól, amikor keserűen megvallja, hogy senki sem próféta a saját hazájában.
Egyházunk azt tanítja, hogy meg kell térnünk a cselekedeteinkben, és így a böjt, az alamizsna és a bűnbánat tetteiről beszél – ezt jelenti a cselekedetek megtérése. Új tetteket keresztény lelkülettel kell művelni a boldogmondások és a Máté-evangélium 25. fejezetében megfogalmazott elvek jegyében. Aztán az Egyház szól az érzelmek megtéréséről – hangsúlyozta a pápa –, és példaként említette az irgalmas szamaritánus történetét, aminek nyomán feladatunk, hogy megtérjünk érzelmeinkben. A cselekedetek és az érzelmek megtérése után most az Egyház a gondolat megtérését kéri. Nem arról van szó, amit gondolunk, hanem ahogy gondoljuk, vagyis a gondolat mikéntjéről – emelte ki a pápa. – Vagyis úgy gondolkodom-e, mint egy keresztény, vagy mint egy pogány? – ez itt a kérdés.
A leprától sújtott szíriai Naamán, aki Elizeus próféta segítségét kéri, azt a feladatot kapja, hogy fürödjön meg a Jordán folyóban hétszer. Ő azonban arra utal, hogy Damaszkusz folyói jobbak Izrael vizeinél, és megbántódva haza akar indulni. Ez az ember látványosságot várt – hangsúlyozta Ferenc pápa –, ám Isten stílusa más, és ő másképpen gyógyít.
Ugyanez történik Jézussal is, amikor hazatér Názáretbe. Kezdetben a lakosok méregetik, aztán meglepődnek, és elégedettek. De egyszer jön egy nagyszájú, és elkezd beszélni: „De hiszen ez az ács fia! És miket tanít itt nekünk? Melyik egyetemen végzett? Nemde József fia ő…?” A vélemények keresztezik egymást, megváltozik a tömeg magatartása, és végül meg akarják ölni őt. Mert ők is látványosságot akartak. „Csináljon nálunk is csodát, ahogy Galileában tette, akkor hiszünk neki!” – mondják. Jézus pedig így szól: „Bizony mondom nektek, sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint a saját hazájában.” Mert mi ellenállunk annak, aki szóval akar minket megjavítani. Látványossággal kell jönnie, és akkor megjavulunk – veti ellen a tömeg. De a vallás nem látványosság – emelte ki a pápa. – A hit sem az, mert Isten Szava és a Szentlélek a szívekben működik.
Az Egyház arra hív minket – folytatta a pápa –, hogy változtassuk meg gondolkodásmódunkat. Felmondhatjuk ugyanis az egész Hiszekegyet és az Egyház összes dogmáját, de ha ezt nem keresztény lélekkel tesszük, mit sem használ nekünk. Nem szokványos dolog a gondolat megtéréséről beszélni! A gondolkodás és a hit útja is megtérésre szorul. És hogy milyen lelkületről van itt szó? – kérdezte a pápa. – Az Úr lelkületéről vagy annak a közösségnek a lelkületéről, amihez tartozom, politikai vagy egyéb téren? Mindig keresni kell Isten lelkületét, és kérni kell a gondolat megtérésének kegyelmét – zárta hétfő reggeli homíliáját Ferenc pápa.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése