2017. május 12., péntek

Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes Egyház megalapításában Bízunk benned!Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz
az egyetemes Egyház megalapításában
Bízunk benned!


Nem tudom megmondani, hogy számunkra, keresztények számára mi a fontosabb: hinni, hogy Jézus isteni személy, Aki az Atyával egy, vagy az, hogy az Atyával közösségre jussunk?
Nem választható el e két kijelentés, állítás, vagy, ha úgy tetszik, akkor függőség, kényszeredettség egymástól! Kényszerítsem magam rá, és fogadjam el a függőségemet Istennel! Akkor is, ha a világ, a környezet, a kívülről jövő és engem támadó, engem függőségeivel magának megszerezni akaró kényszerűségek ostromolnak! Nem e világ fiai vagyunk, ezt vagy tudomásul vesszük, vagy elfogadjuk, vagy sem! „Amíg tiétek a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek.” [Jn 12,36] Ebben a világban, míg élünk, miénk a választás lehetősége, és annak a bizonyossága is, hogy a világosság a világomban van! Amit vagy elfogadok, és engedem, hogy függőségében éljek, vagy más függőségekre hagyatkozom.
Legyen ez számomra a soha nem feledett ígéret, és ez vezessen engem a világosságra szüntelen: „És ha már elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” Mert a Világosság világítani próbál. Csak el ne vakítsanak idegen fények, melyeket az ember a maga szemfényvesztésére készít, azt állítva, hogy nincs szükség Isten Napjára. Nem élhetünk szoláriumban, a magunk dicsfényében. Szükségem van Isten dicsőségét építeni, mert az Ő dicsősége az egyedfüli, mely melegít, mely utat mutat, és mely életet ad! Ámen


  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése