2017. március 27., hétfő

Nagyböjt negyedik hét hétfőjeNagyböjt negyedik hét hétfője


„Hitt az ember Jézus szavának” – és ebben a pillanatban megtörtént a csoda. Csak annyi kellett hozzá, hogy a tisztviselő odalépjen Jézushoz és hittel elmondja kérését. Megszólította az Urat, hogy jöjjön és segítsen, mert bízott abban, hogy Jézus tud segíteni. Jézus pedig észrevette a kérés mögött ezt a bizalmat.
Hányszor előfordul velünk, hogy minden erőnket latba vetjük a jó ügy érdekében, de nem tudunk eredményt elérni. Megmozgatjuk kapcsolatainkat, mások segítségét kérjük, de nem jutunk közelebb célunkhoz. Pedig talán nekünk sem kellene egyebet tennünk, mint ahhoz fordulni, aki valóban tud segíteni. Hittel odajárulni Jézushoz, aki képes csodát tenni velünk is. Ez a bizalom, ráhagyatkozás, hit hiányzik sokszor belőlünk. Hányszor kell megkérdeznie Jézusnak tőlünk, hogy hol van a mi hitünk? Az evangélium számos csodája azt tanítja nekünk, hogy a mustármagnyi, kicsiny hit is elég ahhoz, hogy „megmozduljanak a hegyek”, azaz létrejöjjön a nagy változás az emberi szívekben. Csak oda kell lépnem az Úr elé és el kell neki mondanom, hogy hiszek az ő segítségében. Hiszek az ő mindenhatóságában. Hiszek jóságában és gondviselő szeretetében. A hit által feltétel nélkül egyesülök Isten akaratával, mert bízom abban, hogy jót akar és jót tesz nekem.
© Horváth István Sándor

Imádság

Istenünk, irgalmas Atyánk, aki szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szentlélekben, a Vigasztalóban, fölajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden rosszat, add, hogy a Föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy benned, a Szentháromság egy Istenben megtalálják mindig a remény forrását.
Szent II. János Pál pápa
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése